Kas ir svarīgi, lai uzsāktu biznesu, attīstītu to un eksportētu produktu? Atbildēsim uz šiem jautājumiem programmās, kas ir veltītas uzņēmējdarbībai. Uzzināsiet par komandas vadīšanas pamatprincipiem un kādi soļi jāizpilda, lai sagatavotu produktu eksportam. Mēs arī sniegsim zināšanas par finansiālajiem jautājumiem, uzņēmējdarbības uzsākšanu un tās attīstīšanu, kā arī produkta veidošanas procesu.  Šīs programmas būs īpaši interesantas klausītājiem, kuri grib realizēt biznesa ideju vai virzīt produktu tirgū.