Ja Jūs interesē grāmatvedība un vēlaties apgūt maza uzņēmuma grāmatvedības kārtošanas pamatus, tad šī programma būs Jums lieliski piemērota!

Programmas apguve nodrošina iespēju izprast finanšu grāmatvedību un finanšu analīzi no pamatiem līdz vispārpieejamo digitālo rīku MS Excel, Zalktis, Briox, Power Bi un citu piemērošanai datu apstrādei, modelēšanai un vizualizācijai. Jūs spēsiet patstāvīgi izvēlēties vienkāršus digitālos risinājumus atbilstoši savām un uzņēmuma vajadzībām, kā arī aprēķināt, analizēt, prognozēt un pārskatāmi pasniegt uzņēmuma finanšu rādītājus, pielietojot MS Excel un MS Power Bi.

Programmas mērķauditorija

Programma paredzēta iesācējiem, kas vēlas apgūt pamatzināšanas mazu uzņēmumu saimniecisko darījumu grāmatvedības un nodokļu uzskaites kārtošanā. Kā arī visiem interesentiem, kuri vēlas paplašināt savu redzesloku uzņēmuma finanšu analīzes un datorgrāmatvedības jautājumos.

Tēmas

 • Ievads digitālajās tehnoloģijās grāmatvedības jomā.
 • Finanšu grāmatvedības pamati.
 • Grāmatvedības uzskaite nelielā uzņēmumā, izmantojot MS Excel, Zalktis, Briox un citas paketes.
 • Gada pārskats un tā sastādīšanas prasības, finanšu pārskatu sistēma. Finanšu analīzes metodes, MS Excel pielietošanas iespējas.
 • Finanšu analīzes informācijas iegūšana digitālajā vidē, avotu raksturojums.
 • Datu analīzes un modelēšanas digitālie rīki.
 • Likviditātes, maksātspējas, aktivitātes un rentabilitātes rādītāji un to analīze MS Excel.
 • Produkta pašizmaksas noteikšanā MS Excel.
 • Uzņēmuma budžeta plānošanas pamatprincipi un pielietojamas IT tehnoloģijas .
 • Maksātnespējas prognozēšana.

Pasniedzēji

Dr.oec. Svetlana Saksonova, Latvijas Universitātes profesore ar ievērojamu galvenā grāmatveža un finansista darba pieredzi, līdz ar to veiksmīgi vada konsultatīvos seminārus uzņēmējiem par darbības rezultātu vērtēšanu, budžetu sastādīšanu, pašizmaksu kalkulēšanu. Lasa lekciju kursus “Finanšu grāmatvedība”, “Vadības grāmatvedība” un “Korporatīvās finanses”. Grāmatu "Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni”, “Banku darbība” un “Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes” autore.

Mg.oec. Līga Leitāne, Latvijas Universitātes lektore ar pieredzi finansista, galvenā grāmatveža un finanšu direktora darbā. Vada konsultatīvos seminārus par nodokļiem, uzņēmuma finansēm, finanšu vadību, uzņēmējdarbības uzsākšanu un vadīšanu. Lasa kursus “Nodokļu sistēma” un “Uzņēmējdarbības finansēšana”.

Mg.oec. Larisa Bule, Latvijas Universitātes lektore ar ilggadējo pieredzi uzņēmuma grāmatvedības, finanšu vadības un finanšu analīzes kursu pasniegšanā. Lasa kursus “Finanšu grāmatvedība”, “Finanšu analīze un nodokļu plānošana” un ''Finanšu vadība''.

Dr.oec. Ruta Šneidere, Latvijas Universitātes profesore, lasa lekcijas un vada seminārus “Finanšu analīze” un “Maksātspējas prognozēšana”. Ir desmit gadu praktiska pieredze, strādājot starptautiskā uzņēmumā par galveno grāmatvedi un finanšu direktori. Zinātniskās monogrāfijas "Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai" autore, kā arī daudzu zinātnisko publikāciju autore par finanšu analīzes metodēm un bankrota prognozēšanas modeļiem.

Mg.BA. Kristīne Rozīte, Latvijas Universitātes lektore, lasa lekcijas un vada praktiskās nodarbības kursos par ekonomikas informātiku, mārketingu internetā, vadības informācijas sistēmām un citām tēmām.

Grafiks

Mācības notiks darba dienu vakaros no plkst. 18.00 līdz 21.45 vienu vai divas reizes nedēļā.

Programmas apjoms ir 160 stundas un ilgums – 4 mēneši.

Teorija tiešsaistē - 63 stundas (no tām 4 stundas patstāvīgi).

Praktiskie darbi tiešsaistē - 97 stundas (no tām 28 stundas patstāvīgi).

Maksa par dalību apmācībās:

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:

 • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 51.20 eiro
 • studējot par personīgajiem līdzekļiem - 512 eiro

Ārpus projekta laika - 775 eiro

Kontaktinformācija

E-pasts: profesionalis@lu.lv

Tālr.: 67034983; 29198484