Mācību programmas dalībnieki iegūs zināšanas par finansēšanas instrumentiem un risinājumiem biznesa vērtības palielināšanai digitālā biznesa vidē, iemācīsies noteikt uzņēmuma vērtību un pieņemt finanšu lēmumus biznesa vērtības palielināšanai, izmantojot MS Excel vidi un Power BI rīkus.

Mācību procesa mērķis ir, pielietojot dažādus digitālus risinājumus un rīkus, nodrošināt teorētisko un praktisko prasmju apgūšanu finanšu datu apstrādē un analīzē biznesa vērtības palielināšanai.

Kam paredzēta programma?

Programma piemērota uzņēmumu vadītājiem, ekonomistiem, grāmatvežiem, biznesa analītiķiem un visiem interesentiem, kuri vēlas iegūt padziļinātas prasmes finanšu datu apstrādē un analīzē, kā arī lietojumprogrammā Microsoft Excel.

Tēmas

 • Datu analīze un prognozēšana, izmantojot MS Excel
 • Sērijveidu finanšu dokumentu un liela apjoma finanšu dokumentu sagatavošana (MS Word)
 • Pašizmaksas noteikšanas risinājumi uzņēmuma informācijas sistēmās
 • Finanšu un funkcionālo budžetu sastādīšanas risinājumi uzņēmuma informācijas sistēmās
 • MS Excel rīku izmantošana ilgtermiņa ieguldījumu datu analīzē un lēmumu pieņemšanā
 • MS Excel rīku izmantošana kreditēšanā
 • Finanšu un klientu datu apstrāde biznesa vērtības palielināšana ar Power BI rīkiem
 • Inovatīvie finansēšanas instrumenti un biznesa organizēšanas veidi digitālā biznesa vidē
 • Uzņēmuma informāciju sistēmas izvēle biznesa procesu risinājumiem
 • Apgrozāma kapitāla vadīšanas digitālie rīki un metodes
 • Uzņēmumu iegādes un apvienošanas mērķi un vērtības noteikšana, darījumu rezultātu atspoguļošana finanšu pārskatos
 • Kvalitatīvā analīze kā uzņēmumu vērtēšanas noteikšanas instruments

Pasniedzēji

Dr.oec. Svetlana Saksonova Latvijas Universitātes profesore ar ievērojamu galvenā grāmatveža, finansista darba pieredzi, līdz ar to veiksmīgi vada konsultatīvos seminārus uzņēmējiem par darbības rezultātu vērtēšanu, budžetu sastādīšanu, pašizmaksu kalkulēšanu. Lasa lekciju kursus “Finanšu grāmatvedība”, “Vadības grāmatvedība”, “Korporatīvās finanses”. Grāmatu "Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni”, “Banku darbība” un “Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes” autore. 

Ināra Kantāne Dr. sc. admin., Latvijas Universitātes pasniedzēja. Rīgas Stradiņa universitātes lektore ar praktisku pieredzi datu apstrādē, datu analīzē, aptauju veikšanā, izmantojot Excel, IBM SPSS Statistics, Power BI datorprogrammās un ilggadēju pieredzi pieaugušo datorapmācībā. Praktiskās iemaņas datu statistiskā analīzē pilnveidotas dažādos pētījumos: valsts pētījumu programmā EKOSOC_LV; valsts pētījumu programmā Covid-19 seku mazināšana; URBACT II programmas ERAF projektā; ESFE projektos NVA novērtēšanas pētījumā un citos. Pasniedzēja ir vairāk kā 30 zinātnisko publikāciju autore un līdzautore. 

Mg.BA. Ilze Baļčūne, Latvijas Universitātes lektore, lasa lekcijas un vada praktiskās nodarbības kursos par finanšu un vadības grāmatvedību, grāmatvedības un uzņēmuma informācijas sistēmām un citām tēmām.

Grafiks

Mācības notiks 1 vai 2 reizes nedēļā, darba dienu vakaros no plkst. 18.00 - 21.45 

Programmas apjoms: 160 akadēmiskās stundas un ilgums - 4 mēneši

Kontaktstundas: 160 akadēmiskās stundas attālināti vai klātienē

Vasaras brīvlaiks no no 15. jūlija līdz augustam/ septembrim

Maksa

Projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:  

 • Ar ESF 90% līdzfinansējumu - 56,32 eiro 
 • Par uzņēmuma vai personīgajiem līdzekļiem - 563,30 eiro  

Kontaktinformācija

E-pasts: profesionalis@lu.lv

Tālr.: 67034983; 29198484