Apmācību laikā programmas dalībnieki iegūs zināšanas par finansēšanas instrumentiem un risinājumiem biznesa vērtības palielināšanai digitālā biznesa vidē, iemācīsies noteikt uzņēmuma vērtību un pieņemt finanšu lēmumus biznesa vērtības palielināšanai, izmantojot MS Excel vidi un Power BI rīkus.

Apmācību procesa mērķis ir, pielietojot dažādus digitālus risinājumus un rīkus, nodrošināt teorētisko un praktisko prasmju apgūšanu finanšu datu apstrādē un analīzē biznesa vērtības palielināšanai.

Kam paredzēta programma?

Programma piemērota uzņēmumu vadītājiem, ekonomistiem, grāmatvežiem, biznesa analītiķiem un visiem interesentiem, kuri vēlas iegūt padziļinātas prasmes finanšu datu apstrādē un analīzē, kā arī lietojumprogrammā Microsoft Excel.

Tēmas

 • Datu analīze un prognozēšana, izmantojot MS Excel
 • Sērijveidu finanšu dokumentu un liela apjoma finanšu dokumentu sagatavošana (MS Word)
 • Pašizmaksas noteikšanas risinājumi uzņēmuma informācijas sistēmās
 • Finanšu un funkcionālo budžetu sastādīšanas risinājumi uzņēmuma informācijas sistēmās
 • MS Excel rīku izmantošana ilgtermiņa ieguldījumu datu analīzē un lēmumu pieņemšanā
 • MS Excel rīku izmantošana kreditēšanā
 • Finanšu un klientu datu apstrāde biznesa vērtības palielināšana ar Power BI rīkiem
 • Inovatīvie finansēšanas instrumenti un biznesa organizēšanas veidi digitālā biznesa vidē
 • Uzņēmuma informāciju sistēmas izvēle biznesa procesu risinājumiem
 • Apgrozāma kapitāla vadīšanas digitālie rīki un metodes
 • Uzņēmumu iegādes un apvienošanas mērķi un vērtības noteikšana, darījumu rezultātu atspoguļošana finanšu pārskatos
 • Kvalitatīvā analīze kā uzņēmumu vērtēšanas noteikšanas instruments

Pasniedzēji

Dr.oec. Svetlana Saksonova Latvijas Universitātes profesore ar ievērojamu galvenā grāmatveža, finansista darba pieredzi, līdz ar to veiksmīgi vada konsultatīvos seminārus uzņēmējiem par darbības rezultātu vērtēšanu, budžetu sastādīšanu, pašizmaksu kalkulēšanu. Lasa lekciju kursus “Finanšu grāmatvedība”, “Vadības grāmatvedība”, “Korporatīvās finanses”. Grāmatu "Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni”, “Banku darbība” un “Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes” autore. 

Mg.BA. Kristīne Rozīte, Latvijas Universitātes lektore lasa lekcijas un vada praktiskās nodarbības kursos par ekonomikas informātiku, mārketingu internetā, vadības informācijas sistēmām un citām tēmām. 

Mg.BA. Ilze Baļčūne, Latvijas Universitātes lektore, lasa lekcijas un vada praktiskās nodarbības kursos par finanšu un vadības grāmatvedību, grāmatvedības un uzņēmuma informācijas sistēmām un citām tēmām.

Grafiks

Mācības notiks darba dienu vakaros no plkst. 18.00 līdz 21.45 vienu reizi nedēļā. Programmas apjoms ir 160 akadēmiskās stundas.

Teorija tiešsaistē - 27 stundas (no tām 2 stundas patstāvīgi) 

Praktiskie darbi tiešsaistē - 133 stundas (no tām 32 stundas patstāvīgi)

Nodarbības tiešsaistē - 126 akadēmiskās stundas  

Praktiskie patstāvīgie vai grupas darbi - 34 akadēmiskās stundas  
 

Programmas ilgums - 4 mēneši

Maksa

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:

 • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 51.20 eiro
 • studējot par personīgajiem līdzekļiem - 512 eiro

Ārpus projekta laika - 775 eiro

Kontaktinformācija

E-pasts: profesionalis@lu.lv

Tālr.: 67034983; 29198484