Uzņēmuma panākumu pamatā ir prasme izstrādāt un attīstīt inovācijas.

Šajā programmā dalībnieki apgūs inovatīvā mārketinga instrumentus, kas ļaus veiksmīgāk virzīt tirgū jaunos produktus un pakalpojumus. Programmas ietvaros tik apgūts, kā izmantot digitālās kompetences uzņēmuma inovatīvā mārketinga procesu īstenošanā un plānošanā, t.sk. marketinga komunikācijas īstenošanā un plānošanā konkrētām mērķauditorijām. 

Kompetences

Digitālais mārketings

Programmas mērķauditorija

Programma paredzēta tiem, kuriem jau ir teorētiskās un/vai praktiskās iemaņas mārketingā un, kuri vēlas izprast inovatīvā mārketinga procesu nepieciešamību uzņēmumā/organizācijā un spēt realizēt tos praktiski, lai nodrošinātu sava uzņēmuma attīstību un konkurētspēju.

Programmā apgūstamās tēmas:

 • Inovatīvā mārketinga būtība un funkcijas. Inovatīvā mārketinga kompleksa īpatnības.
 • Mārketinga ārējās un iekšējās vides inovatīvā potenciāla analīze, digitālās informācijas meklēšana, filtrēšana un atlasīšana
 • Patērētāju uzvedības īpatnības. To specifika digitālajā vidē inovatīvā mārketinga kontekstā
 • Inovatīvā produkta izstrāde, tās īpatnības digitālajā vidē. Inovatīvā produkta patēriņa vērtība.
 • Zīmolvedība inovatīvajā mārketingā.
 • Inovatīvā produkta pozicionēšanas stratēģijas.
 • Cenu veidošanas metodes un stratēģijas inovatīvajā mārketingā, izmantojot digitālos instrumentus.
 • Inovatīvā mārketinga komunikācija. Digitālās tehnoloģijas inovatīvā mārketinga komunikācijā.
 • Inovatīvā produkta pārdošanas stratēģijas un procesa veidošana Digitālā mārketinga rīki.
 • Digitālā mārketinga komplekss un instrumenti.
 • Patērētāju uzvedības īpatnības digitālajā vidē.
 • Uzņēmuma tīmekļa vietnes veidošanas mārketinga principi.
 • Digitālo mārketinga projektu veidošana un vadīšana.
 • Digitālo un tradicionālo tirdzniecības kanālu mijiedarbība klientu apmierinātības nodrošināšanai
 • Sociālo mediju mārketinga īpatnības un stratēģijas.
 • Satura mārketinga īpatnības. Satura/konteksta reklāma.
 • Interaktīvā mārketinga komunikācija un tās integrācija uzņēmuma mārketinga komunikācijas stratēģijā.

Pasniedzēji

Dr.oec. Jeļena Šalkovska, Latvijas Universitātes asociētā profesore, vada konsultatīvos seminārus par mārketinga komunikācijas un digitālā mārketinga instrumentu izmantošanu praktiskajā uzņēmējdarbībā. Zinātniskās monogrāfijas “Integrētā mārketinga komunikācija” un citu zinātnisku publikāciju, grāmatu autore un līdzautore par mārketinga aktualitātēm. 

Dr.oec. Anda Batraga, Latvijas Universitātes profesore. Akadēmiskās intereses ir saistītas ar mārketingu, zīmolvedību, mārketinga komunikāciju, integrētā mārketinga komunikāciju, inovāciju fenomenu ekonomikā. Izstrādājusi vairākus studiju programmu kursus attiecīgajās specializācijās. Piedalījusies daudzos praktiskos pētījumos ar interesēm saistītās jomās.

Mg.oec. Agris Magons, kompāniju grupas ”mCoud” līdzdibinātājs un vadītājs ar 15 gadu praktisku pieredzi mārketinga jomā. 

Marta Elste, “Digital Marketing Group” vadītāja. Kopš 2009.gada palīdz uzņēmumiem veidot digitālā mārketinga stratēģijas. Pieredze lielbudžeta Google Ads kampaņu veidošanā lieliem uzņēmumiem Baltijas valstīs un citur pasaulē.

Annija Graustiņa, sociālo mediju speciāliste. Ikdienā veido un uztur vairāk nekā desmit zīmolu komunikāciju sociālajos medijos un veido dažādu zīmolu, produktu un pakalpojumu reklāmas Latvijas un citu pasaules valstu auditorijām.

Nodarbību grafiks

Mācības notiks darba dienu vakaros no plkst. 18.00 līdz 21.45 vienu reizi nedēļā. Programmas apjoms ir 160 akadēmiskās stundas (1 akadēmiskā stunda – 45 min.).

Programmas apjoms ir 160 akadēmiskās stundas un ilgums - 4 mēneši 

Nodarbības tiešsaistē - 80 akadēmiskās stundas 

Praktiskie patstāvīgie vai grupas darbi -  80 akadēmiskās stundas 

 • teorija: 47 (no kurām 16 ir neklātiene) 

 • praktiskie darbi: 113 (no kurām 64 ir neklātiene) 

Maksa par dalību apmācībās:

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:  

Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 51.20 eiro 

Par uzņēmuma vai personīgajiem līdzekļiem - 512 eiro  

Ārpus projekta laika - 775 eiro

 

Piesakieties uz konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 29198484