Programma sniegs Jums padziļinātas praktiskas zināšanas par to, kā izstrādāt uzņēmuma tīmekļa vietni, izmantojot HTML5 un CSS3 tehnoloģijas, kā popularizēt uzņēmuma tīmekļa vietni, izmantojot dažādus digitālā mārketinga kanālus, piemēram, SEO (meklētājprogrammu optimizāciju), SEM (meklētājprogrammu mārketingu) un SMM (sociālo mediju mārketingu), kā arī integrēt tīmekļa vietni uzņēmuma digitālā mārketinga stratēģijā.

Programmā ir iekļauti arī programmēšanas pamati. 

Mērķauditorija

Programma ir orientēta uz dalībniekiem gan ar priekšzināšanām, gan bez priekšzināšanām, kuri plāno strādāt jomā vai mainīt profesiju.

Tēmas

 1. Digitālā mārketinga aktualitātes  
 2. IT projekta izstrādes dzīves cikls 
 3. SEO pamati 
 4. Reputācija tiešsaistē (Online reputācija) 
 5. HTML un CSS pamati 
 6. Izstrādes instrumenti – DevTools 
 7. HTML veidlapas izveide 
 8. Tīmekļa vietnes izstrādes mārketinga principi 
 9. Digitālā segmentēšana 
 10. Sociālo mediju stratēģija 
 11. Satura mārketings 
 12. Digitālie projekti, to veidošana un vadīšana 
 13. Uzņēmuma digitālā mārketinga stratēģija 

Pasniedzēji

Dr.oec. Jeļena Šalkovska, vada konsultatīvos seminārus par mārketinga komunikācijas un interneta mārketinga instrumentu izmantošanu praktiskajā uzņēmējdarbībā. Zinātniskās monogrāfijas “Integrētā mārketinga komunikācija” un citu zinātnisku publikāciju, grāmatu autore un līdzautore par mārketinga un loģistikas aktualitātēm. 

Dmitrijs Valaks, full-stack web izstrādātājs un praktiķis, kurš savu pieredzi ieguvis profesionāli darbojoties vairākās IT kompānijās, realizējot  IT projektus Latvijā un ārzemēs. 

Arturs Rasnacis, IT profesionālis, kurš jau vairākus gadus vada IT kompāniju CUNAMI WEB, kas specializējas WEB bāzētu projektu izstrādē. 

Grafiks

Mācības notiks darba dienu vakaros no plkst. 18.00 līdz 21.30 vienu vai divas reizes nedēļā. Latvijas Universitātes filiālēs nodarbības notiks sestdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00.

Programmas apjomis ir 160 akadēmiskās stundas (1 akadēmiskā stunda – 45 min.).

Mācību stundu sadalījums - klātiene 71 h, tālmācība - 89 h.

Teorētiskā daļa –  57 akadēmiskās stundas.

Praktiskā daļa – 103 akadēmiskās stundas.

Programmas ilgums - 4 mēneši

Maksa

Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu: 40 EUR 

Pilna cena projekta laikā: 400 EUR

Parastā cena: 680 EUR

Kontaktinformācija

E-pasts: profesionalis@lu.lv

Tālr.: 67034983; 29198484

Pieteikties