Programma sniedz zināšanas un izpratni mūsdienu vadības zinātnē un praktiskas iemaņas vadības sistēmu digitālai transformācijai.

Programmas mērķis ir sniegt programmas dalībniekiem padziļinātas zināšanas par iespējām organizācijas vadībā pielietot aktuālākos digitālos instrumentus, kuri ilgtermiņā padarīs efektīvākus pārdošanas, pakalpojumu sniegšanas, projektu izpildes, projektēšanas un dizaina procesus. Programmas laikā paredzēts izkopt praktiskās iemaņas  un zināšanas par mūsdienu vadībzinātnes, sociālās psiholoģijas, datu analīzes pieejām, metodēm un digitālās transformācijas iespējām, kas piemērojamas organizācijas vadības sistēmas pilnveidošanai  un attīstībai. 

Programmas mērķauditorija

Programma paredzēta nozarē strādājošajiem ar priekšzināšanām. Programma paredzēta uzņēmuma vai struktūrvienības vadītājiem. Digitālo kompetenču 5 līmenis.

Tēmas

  • Organizācijas vadības sistēma un tās digitālā transformācija 
  • Personāla vadības un resursu nodrošinājuma digitalizācija 
  • Procesu vadības digitalizācija. 
  • Digitālie instrumenti atgriezeniskās saites nodrošināšanai  un to lietošana. 
  • Spirālās dinamikas teorija, līderība. 
  • Uzņēmuma politika un vērtības - sistēmai un kolektīvam. 
  • Personāls un resursu nodrošinājums. 
  • Procesu vadība. 

Pasniedzēji 

Mg.sc.pol. Vitālijs Šveisbergs lieliski pārzina uzņēmuma vadības sistēmas un sniedz biznesa konsultācijas. Praktisko pieredzi gadu gaitā ieguvis vadošos amatos tādos uzņēmumos kā "Vadības konsultācijas", "Poliprodest LTD", "Dores Engineering".

Latvijā vadošie jomas eksperti.

Grafiks

Mācības notiks darba dienu vakaros no plkst. 18.00 līdz 21.45 vienu vai divas reizes nedēļā.  

Programmas apjoms ir 160 stundas un ilgums – 5 mēneši.

Teorija tiešsaistē - 52 stundas.

Praktiskie darbi tiešsaistē - 108 stundas (no tām 80 stundas patstāvīgi).

Maksa par dalību apmācībās:

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:

  • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 51.20 eiro
  • studējot par personīgajiem līdzekļiem - 512 eiro

Ārpus projekta laika - 775 eiro

Kontaktinformācija

E-pasts: profesionalis@lu.lv

Tālr.: 67034983; 29198484