Programmas laikā dalībnieki iemācīsies brīvi izprast datu bāzes pamatus un patstāvīgi izveidot datu pieprasījumus, t.sk. datu bāzes administrēšanas un SQL valodas sintaksi, datu modelēšanas pamatus un iebūvēto procedūru programmēšanas pamatus

Programmu pasniegs zinošs pasniedzējs-profesionālis, kurš palīdzēs apgūt tādas prasmes kā: strādāt ar mehānismiem, kas paredzēti datu izveidei, modifikācijai un meklēšanai; manipulēt ar datubāzes struktūrām, veikt dažādus pieprasījumus datu bāzē atskaišu un citu mērķu pielietojumam. Tiks apskatīta arī SQL valoda, kas ir relāciju datu bāzes pamats, kā arī datu modelēšana, izveidojot loģisko un fizisko modeli, kā arī veidu, kā veikt reverso inženieriju (reverse engineering).

Kam paredzēta programma

Programma paredzēta iesācējiem bez priekšzināšanām un tiem, kuri vēlas apgūt praktiskas zināšanas un brīvi izprast datu bāzu pamatus, nodarboties ar datu bāzu administrāciju un uzturēšanu. Kā arī praktizējošiem programmētājiem, kuri vēlas apgūt jaunas prasmes.

Tēmas

 • Ievads MySQL datubāzē.
 • Datubāzes dizains.
 • Tabulu datu tipi.
 • Elementāri pieprasījumi.
 • Datubāzes un tabulu veidošana.
 • Datubāzes un tabulu uzturēšana.
 • Tabulas datu manipulācijas.
 • Funkcijas.
 • Datu eksports – imports.
 • Tabulu savienojumi pieprasījumos (Joins).
 • Tablu apakšizlases pieprasījumos (SubQueries).
 • MySQL Grafiskais lietotāja interfeiss.

Pasniedzējs

Bc.sc.comp. Roberts Polis, Vairāk kā 15 gadu ikdienā strādā ar Oracle un Opensource datubāzēm. Strādājis gan par datu bāzes administratoru, uzturot klientu datubāzes, gan piedalījies izstrādāšanas projektos, galvenokārt, saistītos ar datu noliktavām. Jau desmit gadu strādā par pasniedzēju Oracle sertificētā mācību centrā. Pēdējā laikā nodarbojas ar BigData risinājumiem tādiem kā Apache Spark, PySpark, Zeppeline, JupiterNotebooks. Programmē JVM valodās (Java, Scaala, Kotlin , Groovy), kā arī Python.

Grafiks

Mācības notiks darba dienu vakaros no plkst. 19.00 līdz 22.00 vienu reizi nedēļā.

Programmas apjoms ir 160 stundas un ilgums – 3 mēneši.

Teorija tiešsaistē - 24 stundas. 

Praktiskie darbi tiešsaistē - 136 stundas (no tām 112 stundas patstāvīgi).

Maksa par dalību apmācībās:

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:

 • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 51.20 eiro 
 • studējot par personīgajiem līdzekļiem - 512 eiro

Ārpus projekta laika - 775 eiro

Piesakieties uz konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 29198484