Programma Ievads datu bāzēs ir praktiskas apmācības pieredzējuša, profesionāla pasniedzēja-praktiķa vadībā. Mērķis - brīvi izprast datu bāzes pamatus un patstāvīgi izveidotu datu pieprasījumus, t.sk. datu bāzes administrēšanas un SQL valodas sintaksi, datu modelēšanas pamatus un iebūvēto procedūru programmēšanas pamatus.

Programmu Ievads datu bāzēs pasniegs zinošs pasniedzējs-profesionālis,  kurš palīdzēs apgūt tādas prasmes kā: strādāt ar mehānismiem, kas paredzēti datu izveidei, modifikācijai un meklēšanai; manipulēt ar datubāzes struktūrām, veikt dažādus pieprasījumus datu bāzē atskaišu un citu mērķu pielietojumam.Tiks apskatīta arī SQL valoda, kas ir relāciju datu bāzes pamats, kā arī datu modelēšana, izveidojot loģisko un fizisko modeli, kā arī veidu, kā veikt reverso inženieriju (reverse engineering).

Kam paredzēta programma

Programma Ievads datu bāzēs ir paredzēta:

 • dalībniekiem bez priekšzināšanām; 
 • tiem, kas vēlas apgūt praktiskas zināšanas un brīvi izprast datu bāzu pamatus, t.sk. datu bāzes administrēšanas un SQL valodas sintaksi;
 • tiem, kuri vēlas saistīt sevi ar datu bāzu administrāciju un uzturēšanu;
 • tīmekļa lapu, aplikāciju izstrādātājiem;
 • tiem, kas vēlas izprast, cik veiksmīgi tie varētu būt šajā, tik ļoti pieprasītā, specialitātē.

Tēmas

 • Ievads MySQL datubāzē.
 • Datubāzes dizains.
 • Tabulu datu tipi. 
 • Elementāri pieprasījumi.
 • Datubāzes un tabulu veidošana.
 • Datubāzes un Tabulu uzturēšana.
 • Tabulas Datu Manipulācijas.
 • Funkcijas.
 • Datu Eksports – Imports.
 • Tabulu savienojumi pieprasījumos (Joins).
 • Tablu apakšizlases pieprasījumos (SubQueries).
 • MySQL Grafiskais lietotāja interfeiss.

Digitālie rīki

 • MySQL datubāzes serveris
 • MySQL Workbench
 • Oracle SQL Deveeloper
 • JDBC Datubāzes Explorer
 • MySQL komandrindas rīki
 • Aqua Data Studio, Valentina Studio
   

Pasniedzējs

Bc.dat.zin. Roberts Polis. Praktiskā darba pieredze saistīta ar Oracle un Opensource datubāzēm:

15+ gadi. Strādājis gan par Datu bāzes Administrātoru uzturot klientu datubāzes, gan piedalījies izstrādāšanas projektos, galvenokārt, saistītos ar Datu Noliktavām.

10+ gadus strādājis par pasniedzēju Oracle sertificētā mācību centrā.

Pēdējā laikā nodarbojas ar BigData risinājumiem tādiem kā Apache Spark, PySpark, Zeppeline, JupiterNotebooks.

Programmē JVM valodās (Java, Scaala, Kotlin , Groovy), kā arī Python.

Grafiks

Mācības notiks darba dienu vakaros no plkst. 19.00 līdz 22.00 vai brīvdienās no 10.00 līdz 13.00 vienu reizi nedēļā.

Programmas apjoms ir 160 akadēmiskās stundas (1 akadēmiskā stunda – 45 min.).

Nodarbības tiešsaistē - 48 akadēmiskās stundas.

Praktiskie patstāvīgie vai grupas darbi - 112 akadēmiskās stundas.

Programmas ilgums - 3 mēneši.

Maksa par dalību apmācībās:

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:

 • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 51.20 eiro 
 • studējot par personīgajiem līdzekļiem - 512 eiro

Ārpus projekta laika - 775 eiro

Piesakieties uz konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 29198484