Programma sniegs zināšanas un prasmes BI (Business Intelligence) jomā. Programmas laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar biznesa datu analīzes metodēm un tehnoloģijām.

Dalībnieki uzzinās, kā ar datu analīzes metožu palīdzību izpildīt uzdevumus biznesa procesa prognozēšanai, veikt optimizāciju un imitējošo modelēšanu. Programmas dalībnieki izpratīs, kas ir biznesa datu daudzdimensiju analīze un prognozējošā modelēšana.

Tiks apgūtas prasmes formulēt problēmas un atrast piemērotāko risinājumu, pielietot atbilstošu programmatūru un prezentēt analīzes rezultātus. Programmas ietvaros tiks strādāts ar reāliem datiem, lai iegūtu padziļinātu izpratni par biznesa datu analizēšanas procesu.

 

Kam paredzēta programma

Visiem interesentiem, kuri vēlas iepazīties ar biznesa datu analīzi, biznesa datu analīzes metodēm, biznesa datu analīzes tehnoloģijām (Business Inteligence – BI) un biznesa datu intelektuālās analīzes lietojumu programmām. 

Tēmas

 • Viena faktora biznesa datu statistiskie prognozes modeļi un to pielietošana;
 • Vairāku faktoru biznesa datu prognozes modeļi;
 • Laika rindu prognoze ņemot vērā ekspertu vērtējumu;
 • Ražošanas procesu optimizācija;
 • Transporta izdevumu optimizācija loģistikas uzņēmumā;
 • Biznesa procesu imitācijas modelēšana;
 • Daudzdimensiju biznesa datu analīze. Tiešsaistes datu analīzes tehnoloģija (OLAP);
 • Daudzdimensiju datu analīze ar rakurstabulām un rakursgrafikiem;
 • Datu atlases un datu analīze izmantojot asociatīvās loģikas tehnoloģiju (ievads QlikView programmas izmantošanā);
 • Datu atlases un datu analīzes programmas QlikView izmantošana uzņēmumu gada finanšu pārskata datu bāzu analīzē;
 • Pašpietiekamās biznesa datu analīzes tehnoloģijas, speciālo datu analīzes programmu izmantošana (Excel Power Pivot, Microsoft Power BI, Qlik Sense);
 • Datizrace - Data Mining. Datizraces izmantošanas pamatojums. Prognozējošā modelēšana;
 • Datizraces uzdevumi, modeļu veidi un algoritmi;
 • BI un mākoņdatošanas iespējas.

Pasniedzēji 

Mg.comp.sc. Juris Krasts, BEVF lektors datortehnoloģiju un datu analīzēs jomā

Vairāku aktuālu kursu autors un līdzautors: Uzņēmējdarbības kvantitatīvā analīze; Finanšu inženierija; Datu pētīšanas metodes un datu noliktavas; Prognozēšanas metodes;  Ir vairākas zinātniskās publikācijas par biznesa datu analīzes tendencēm.

Mg.oec. Rita Žuka, BEVF lektore datortehnoloģiju un datu analīzēs jomā

Vairāku aktuālu kursu autore un līdzautore: Business intelligence and data analysis; Tīkla datu bāzu vadības sistēmas;  Satura pārvaldes sistēmas; Datu pētīšanas metodes un datu noliktavas; Ir vairākas zinātniskās publikācijas par biznesa datu analīzes metodēm.

Grafiks

Mācības notiks 1 vai 2 reizes nedēļā darba dienu vakaros  no plkst. 18.00. līdz plkst. 21.45.

Programmas apjoms ir 80 akadēmiskās stundas un ilgums - 4 mēneši  

Nodarbības tiešsaistē - 32 akadēmiskās stundas  

Praktiskie patstāvīgie vai grupas darbi -  48 akadēmiskās stundas  

Maksa par dalību apmācībās

 

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:   

 • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 36.00 eiro  
 • Par uzņēmuma vai personīgajiem līdzekļiem - 360 eiro