Šī programma ir paredzēta tiem, kuri ikdienā vada cilvēku komandu. Kādreiz cilvēku vadīšana nozīmēja pareizo atbilžu zināšana, šodien tā ir spēja izmantot mūsdienu rīkus, lai veicinātu visu komandas dalībnieku potenciāla atvēršanu un virzību uz kopīgu rezultātu. Programma ir domāta ikvienam, kurš šobrīd vada vai vēlas vadīt projektu, struktūrvienību, uzņēmumu, labāk izprast un vadīt sevi un citus. Rezultātā Jūs iegūsiet teorētiskas un praktiskas iemaņas biznesa projektu izstrādē, pielietojot biznesa projektu vadīšanas metodes un jaunākos IT instrumentus, nodrošinot projektu orientētu uzņēmējdarbību, organizēt un veiksmīgi vadīt komandas darbu.

Mērķauditorija

Projektu vadītāji, projektu komandas darbinieki, struktūrvienību vadītāji, valsts pārvades un pašvaldību iestāžu darbinieki, uzņēmumu un organizāciju darbinieki.

Tēmas

 1. Biznesa projektu plānošana ar IT instrumentiem
 2. Projektu bizness un projektorientēta uzņēmējdarbība
 3. Komandas darba vadīšanas ABC
 4. Pašvērtēšanas process
 5. Organizēšanas funkcija
 6. Komandas veidošana
 7. Sanāksmju organizēšana
 8. Informācijas aprite
 9. Plānošana kā komandas vadīšanas pamatfunkcija
 10. Komandas vadīšana
 11. Komunikācija un informācija komandā
 12. Psiholoģiskais klimats komandā
 13. Lēmumu pieņemšana u.c. 

Pasniedzēji

Mg.Sc.proj.mgmt. Silvija Bruņa ir projektu vadīšanas jomas eksperte, Projektu vadītāju profesionālās apvienības valdes locekle, vadījusi LU BVEF Projektu vadīšanas zinātnisko institūtu, ir piedalījusies dažādu projektu izstrādē, plānošanā, īstenošanā un uzraudzībā Vācija, Igaunijā, Dānijā, Francijā, Somijā un ASV būvniecības un IT jomā. 

Mg.Sc.proj.mgmt. Emīls Pūlmanis ir sertificēts starptautisko projektu vadītājs CIPM®. Ir ieguvis profesionālo maģistra grādu Projektu vadīšanā un projekta vadītāja kvalifikāciju. Ir izstrādājis un vadījis vairākus valsts un ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētus projektus. Vairāk kā 10 gadu profesionālā darba pieredze valsts pārvaldē projektu vadīšanas un uzraudzības jomā un veicis vairāk kā 3 000 valsts un ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu uzraudzību. Darbojies kā nacionālais projektu iesniegumu vērtēšanas eksperts ES struktūrfondu un Latvijas-Šveices sadarbības programmas ietvaros. 

Vēsma Uzuleņa ir biznesa un personības attīstības konsultante ar vairāk kā 20 gadu praktisku pieredzi. Vada dažāda veida ar personāla un uzņēmuma vadības jomu saistītus seminārus. Maģistra grāds personāla vadībā. ES PHARE programmas ietvaros apguvusi biznesa vadības konsultanta un pasniedzēja prasmes Lielbritānijas, Somijas un Dānijas konsultantu vadībā. No 1995. gada darbojas kā personības attīstības kursu pasniedzēja 

Žanna Jeļisejeva ir ekonomikas maģistre, organizāciju un personību attīstības konsultante, izaugsmes veicinātāja (koučs). Jau no 1995. gada vada seminārus un kursus personāla un uzņēmuma vadības jomā. Žanna ir palīdzējusi izveidot un ieviest vadības sistēmas vairāk kā 50 dažādu nozaru uzņēmumos Latvijā, Baltijā un citās valstīs. 

Grafiks

Mācības notiks darba dienu vakaros no plkst. 18.00 līdz 21.30 vienu vai divas reizes nedēļā. Latvijas Universitātes filiālēs nodarbības notiks sestdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00.

Programmas apjomis ir 160 akadēmiskās stundas (1 akadēmiskā stunda – 45 min.).

Teorētiskā daļa –  64 akadēmiskās stundas.

Praktiskā daļa – 94 akadēmiskās stundas.

Programmas ilgums - 4 mēneši.

Maksa

Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu: 40 EUR 

Pilna cena projekta laikā: 400 EUR

Parastā cena: 680 EUR

Kontaktinformācija

E-pasts: profesionalis@lu.lv

Tālr.: 67034983; 29198484

Pieteikties