Programmas apguves laikā tiksiet iepazīstināti ar biznesa datu analīzes metodēm un tehnoloģijām. Jūs uzzināsiet, kā ar datu analīzes metožu palīdzību izpildīt uzdevumus biznesa procesa prognozēšanai, veikt optimizāciju un imitējošo modelēšanu. Jūs arī izpratīsiet, kas ir biznesa datu daudzdimensiju analīze un prognozējošā modelēšana. Programmas laikā Jūs strādāsiet ar reāliem datiem, lai iegūtu padziļinātu izpratni par biznesa datu analizēšanas procesu.

Mērķauditorija

Programma paredzēta visiem interesantiem, kuri vēlas labāk izprast datu organizācijas un datu apstrādes principus. Programmas sniegtās zināšanas noderēs arī topošajiem datu analīzes speciālistiem, kuri vēlas papildināt savas zināšanas par uzņēmuma procesiem, kā arī apzināt, ieraudzīt un efektīvāk izmantot uzņēmuma datubāzes.

Tēmas

 1. Biznesa procesu organizācija, analīze un digitālā transformācija 
 2. Organizācijas vadības sistēma. Procesu vadība. Novērtēšana 
 3. Datu organizācija un analīze 
 4. Informācijas glabāšanas pamatojums uzņēmumos 
 5. Datu bāzes Excel vidē 
 6. Darbs ar rakurstabulām un daudzdimensiju datu analīze 
 7. Darbs ar datiem Excel vidē, datu iegūšana no tīmekļa vietnēm, datu transformācijas rīki un to izmantošana 
 8. Relāciju datu modelis, relāciju datu bāzu vadības sistēmas. Ievads SQL valodā 
 9. Laika rindu prognoze 
 10. Uzņēmuma ražošanas struktūras optimizācijas modelis 
 11. Transporta izdevumu optimizācija loģistikas uzņēmumā 
 12. Tiešsaistes datu analīzes tehnoloģijas (OLAP) un datu noliktavas 
 13. Datu atlase un datu analīze izmantojot asociatīvo loģiku 
 14. Datubāzu analīze Excel Power Pivot vidē, datu analīze no vairākiem avotiem  
 15. Power BI izmantošana datu analīzē 
 16. Datizrace - Data Mining. Datizraces izmantošanas pamatojums 
 17. Uzņēmuma darbinieku darbības analīze un prognozējošā modelēšana 
 18. Prognozējošā modelēšana Microsoft Machine Learning Studio vidē 
 19. Datu analīzes un prognozējošās modelēšanas uzdevuma izpilde 

Pasniedzēji

Mg.sc.comp. Juris Krasts ir vairāku aktuālu studiju kursu autors un līdzautors: "Uzņēmējdarbības kvantitatīvā analīze", "Finanšu inženierija", "Datu pētīšanas metodes un datu noliktavas", "Prognozēšanas metodes". Ir vairāku zinātnisko publikāciju par biznesa datu analīzes tendencēm autors. 

Mg.oec. Rita Žuka ir izveidojusi un lasa lekcijas dažādos lekciju kursos, tādos kā "Business intelligence and data analysis", "Tīkla datu bāzu vadības sistēmas", "Satura pārvaldes sistēmas", "Datu pētīšanas metodes un datu noliktavas". Akadēmiskās intereses saistās ar biznesa datu analīzes metodēm. 

Mg.sc.pol. Vitālijs Šveisbergs lieliski pārzina uzņēmuma vadības sistēmas un sniedz biznesa konsultācijas. Praktisko pieredzi gadu gaitā ieguvis vadošos amatos tādos uzņēmumos kā Vadības konsultācijas SIA, Poliprodest LTD, Dores Engineering.

Grafiks

Mācības notiks darba dienu vakaros no plkst. 18.00 līdz 21.30 vienu vai divas reizes nedēļā. Latvijas Universitātes filiālēs nodarbības notiks sestdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00.

Programmas apjomis ir 168 akadēmiskās stundas (1 akadēmiskā stunda – 45 min.).

Mācību stundu sadalījums - klātiene 144 h, tālmācība - 24 h.

Teorētiskā daļa –  65 akadēmiskās stundas.

Praktiskā daļa – 103 akadēmiskās stundas.

Programmas ilgums - 4 mēneši.

Maksa

Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu: 40 EUR 

Pilna cena projekta laikā: 400 EUR

Parastā cena: 680 EUR

Kontaktinformācija

E-pasts: profesionalis@lu.lv

Tālr.: 67034983; 29198484

Pieteikties