Izglītības programma ir balstīta uz praktiskiem piemēriem un uzdevumiem, kas ir aktuāli dažādās industrijās un tā Jums sniegs datu apstrādes prasmes no A līdz Z, izmantojot mūsdienīgus, jaudīgus datu apstrādes rīkus, kas ir integrēti Power BI aplikācijā. Mūsdienās gandrīz jebkurā profesijā un uzņēmējdarbības nozarē būtiska nozīme ir datiem, bet datu ir ļoti daudz un tie ir ļoti dažādi - finanšu, pārdošanas, klientu, darbinieku un citi. Datu savlaicīga, ērta un kvalitatīva apstrāde ir uzņēmuma konkurētspējas pamatā.

Mērķauditorija

Programma paredzēta tiem, kuri ikdienā jau strādā ar Microsoft Excel un vēlas iemācīties veikt rutīnas darbu automatizāciju, automatizēt datu iegūšanu no vairākiem avotiem, automatizēt jebkāda veida atskaišu sagatavošanu un vizualizēt datu apstrādē iegūtos rezultātus.

Tēmas

 1. Datu organizēšanas pamati, datu higiēna 
 2. Datu avoti un datu iegūšana ar PowerQuery 
 3. Datu transformācija un ievads M (data Mushup language) 
 4. Datu apvienošanas un grupēšanas automatizācija 
 5. Datu vizualizācijas automatizēšana ar Power BI  
 6. Datu relācijas modeļi un ievads DAX 
 7. Datu analītika ar DAX (Data Analysis eXpression Language) 
 8. DAX tabulas funkcijas 
 9. DAX iterācijas 
 10. DAX darbs ar datumiem 
 11. Power BI atskaišu veidošana 
 12. Power BI publicēšana Web un Cloud u.c. 

Pasniedzēji

Dr.sc.admin. Ināra Kantāne ir ar lielu praktisku pieredzi aptauju veikšanā, datu apstrādē, datu analīzē, izmantojot Microsoft Excel un SPSS paketi. Pasniedzējai ir liela pieredze arī pieaugušo datorapmācībā. Praktiskās iemaņas statistiskā analīzē pilnveidotas, piedaloties dažādos projektos, piemēram, URBACT II programmas ERAF projektā un ESFE projektos NVA novērtēšanas pētījumā.

Eļčin Džafarov (Elchin Jafarov) ieguvis maģistra grādu (MBA) Stokholmas Universitātē un kvalifikāciju matemātiskajā statistikā un finanšu matemātikā Aktuāru Institūtā (Institute of Actuaries), Lielbritānijā. Eļčinam ir vairāk kā 15 gadu liela pieredze finanšu vadībā tādos uzņēmumos, kā General Electric Group (ASV) un Citadele Group (ASV un /Latvijā) u.c. Ikdienā strādā ar Excel, PowerQuery, Power BI un R programmēšanu, pārvalda R, VBA, m, DAX, C#, SQL, HTML/CSS u.c. tehnoloģijas, izstrādā lietotnes, datubāzes, web risinājumus, konsultē datu plūsmu sakārtošanu, automatizāciju un IT sistēmu ieviešanu. Vadījis specializētas apmācības vairāku uzņēmumu komandām: “Swedbank”, “4Finance”, “Latvenergo”, “UPB”, “ALTUM”, “Citadele Bank”, “Twino”, “Signet Bank”, “BlueOrange Bank”. 

Grafiks

Mācības notiks tiešsaistē, darba dienu vakaros no plkst. 18.00 līdz 21.30 vienu vai divas reizes nedēļā. Latvijas Universitātes filiālēs nodarbības notiks sestdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00.

Programmas apjomis ir 160 akadēmiskās stundas (1 akadēmiskā stunda – 45 min.).

Teorētiskā daļa –  54 akadēmiskās stundas.

Praktiskā daļa – 106 akadēmiskās stundas.

Programmas ilgums - 4 mēneši.

Maksa

Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu: 51 EUR 

Pilna cena projekta laikā: 512 EUR

Parastā cena: 775 EUR

Kontaktinformācija

E-pasts: profesionalis@lu.lv

Tālr.: 67034981; 67034983; 29198484

Pieteikties