Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
VUMC sadarbība ar Izglītības satura centru
Pēdējās izmaiņas veiktas:
18.04.2013

Viens no svarīgākajiem Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra  sadarbības virzieniem ar Valsts Izglītības satura centru ir uzņēmējspēju attīstība.

 Tādēļ arī  Ekonomikas Valsts olimpiādes uzdevumos tiek iekļautas biznesa imitācijas spēles, kas ļauj saskatīt  un attīstīt studentu un skolēnu uzņēmējspējas.

 Jaunais gadsimts nāk ar jaunām loģiskās domāšanas un intuīcijas attīstības metodēm, kā arī ar jaunu apmācību stilu. Lietišķās spēles, kurās ir apvienoti daudzi komponenti, ir ieguvušas lielu popularitāti skolnieku un studentu vidū. Grūti atrast skolu, kurā mācību procesā netiktu pielietotas lietišķās spēles, kā papildinājums teorētiskajām zināšanām.

 Ir izstrādāts liels skaits lietišķo spēļu, kā arī veikti pētījumi par tām. LU Ekonomikas un vadības fakultātē spēles izstrādi zinātniskā tandēmā  veica  izcili zinātnieki  Edgars Vasermanis  un  Daina Šķiltere, kā arī  LU EVF pasniedzēji un studenti.

Spēles ļāva novērst plaisu starp jauniem tirgus apstākļiem un veciem komandas ekonomikas pieradumiem. Spēles modelis izstrādāts, tā, lai jaunas zināšanas par tirgus ekonomikas funkcionēšanas īpatnībām varētu integrēt cilvēka iekšējā pasaules modelī,  attīstīt attieksmi, kā arī trenēt vairākas uzņēmējdarbībai nepieciešamas lietas: stratēģisko, radošu  un kritisku domāšanu, riska izpratni, komunikācijas un vadīšanas prasmes, kā arī nozares un tirgus attīstības mehānisma izpratni.

Apmācības efektivitāte strauji paaugstinās intensīvas iedziļināšanās apstākļos, kad uzmanība novirzās no kārtējiem darbiem un dziļi koncentrējas materiāla apguvei. Tādos apstākļos sāk ieslēgties cilvēka iekšējās rezerves, atklājas nerealizētas jaunas spējas.

Spēle virza zināšanu apguvi nevis pēc principa no zināšanām uz praktisku darbību, bet pēc principa: no darbības uz produktīvākām zināšanām.

Sākot no 2009.g., LU EVF VUMC realizē B daļas programmu skolotājiem : 

EVF pasniedzēji, sadarbībā ar skolotājiem un biznesa pārstāvjiem ESF projekta

"Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība" ietvaros, izstrādāja pedagogu tālākizglītības programmas: „Ekonomikas skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide” un „Inovatora un uzņēmēja kompetenču attīstīšana izglītības procesā”