No 27. janvāra sākusies pieteikšanās Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

Projekta 7. kārtā ikviens strādājošais vecumā no 25 gadiem var izvēlēties kādu no Latvijas Universitātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra (LU VUMC) piedāvātajām 46 profesionālās pilveides programmām, kas aptver gan digitālās pamatprasmes, gan padziļinātu augstākā zināšanu līmeņa digitālas prasmes.


Pieteikšanās ilgs līdz 24. februārim tiešsaistē VIAA mājas lapā.


LU VUMC septītajā projekta kārtā piedāvā vairākas jaunas profesionālās pilnveides programmas ar digitālajām pamatkompetencēm šādās 11 jomās: 

Mācību piedāvājums ir veidots, balstoties uz darba tirgus aktualitātēm, lai iedzīvotāji iegūtās zināšanas un prasmes varētu pielietot savā ikdienas darbā, palielinot konkurētspēju darba tirgū vai īstenojot karjeras izaugsmi savā profesijā. 

Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī visu mācību saraksts ir publicēts projekta tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Pieteikties iespējams mācībām 2 izglītības programmās, taču vienlaicīgi varēs mācīties tikai vienā izglītības programmā. Šajā kārtā mācības notiks gan attālināti, gan klātienē, tāpēc aicinām sekot līdzi katras izglītības iestādes sniegtajai informācijai par mācību procesa norisi un nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu.

Dalīties