Mācībām pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 6. kārtā Latvijas Universitātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs (LU VUMC) saņēma lielu mācību pieteikumu skaitu no vairāk nekā 2000 iedzīvotājiem. Lai uzzinātu klausītāju apmierinātību ar mācību izvēli, lūdzām sniegt viņu atsauksmes par profesionālās pilnveides programmām.

"“Digitālās kompetences personāla vadība” nav sausi teorētiski, bet interesanti, praktiski, motivējoši un uz mūsdienīgām tehnoloģijām balstītas mācības. Tā ir iespēja paskatīties uz savas iestādes personāla vadības procesiem ar jaunu, vērtējošu skatu, smelties iedvesmu un apmainīties pieredzēm ar citiem nozares profesionāļiem.”

Elza, personāla speciāliste

Profesionālās pilnveides programma "Digitālās kompetences personāla vadība”

 

“Pasniedzēja ir ļoti pretimnākoša, sniedz atbildes uz visiem jautājumiem, ja tādi rodas nodarbības laikā. Katrs patstāvīgais darbs, pēc tā iesniegšanas, tiek nodarbībās rūpīgi izanalizēts un apskatīti visi iespējamie atrisinājumi. Pasniedzēja katru nodarbību ieraksta un tā ir lieliska ideja, it īpaši tas palīdz gadījumos, ja nākas izlaist kādu nodarbību.”

Liene, biroja vadītāja

Profesionālās pilnveides programma “Datu apstrāde un analīze ar Microsoft Excel”

 

“Lieliski pasniedzēji! Paldies! Vienmēr uzklausa vēlmes, aizrautīgi stāsta un dalās ar pieredzi. Īpaši vērtīgas ir diskusijas.”

Profesionālās pilnveides programma Organizācijas vadības sistēmu digitālā transformācija” klausītājs

 

"Pasniedzējs ir ļoti profesionāls, pacietīgs, prot ieinteresēt tēmā, sasaista teoriju ar praktiskām lietām. Iejūtīgs un ļoti ieinteresēts, lai mēs visu saprastu. Paldies par lekcijām, ko var klausīties atkārtoti!"

Profesionālās pilnveides programma Digitālās pamatprasmes darbam internetā” klausītājs

 

Visiem kursu klausītājiem ir pieejams arī tehniskais atbalsts, lai ērtāk pieslēgtos nodarbībām tiešsaistē. Kā arī nodarbības tiek ierakstītas un video lekciju pēc tam ir pieejamas kursa klausītājiem.

Šajā ES fondu mācību kārtā LU VUMC piedāvāja iedzīvotājiem 28 profesionālās pilnveides mācību programmas un trīs studiju kursus, kuros var apgūt dažādas digitālās prasmes.

Plānots, ka strādājošo pieteikšanās mācībām 7. kārtā sāksies nākamā gada janvāra beigās, bet mācību uzsākšana – martā, aprīlī vai maijā. Lai saņemtu informāciju par nākamās kārtas sākšanos, aicinām aizpildīt anketu vai sekot projekta jaunumiem VIAA mājaslapā. Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā.

ES fondu pieaugušo izglītības projektu Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), lai pilnveidotu nodarbināto personu profesionālo kompetenci un uzlabotu darbaspēka kvalifikāciju darba tirgum, kā arī veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu.  

Dalīties