Mācībām pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" piektajā kārtā Latvijas Universitātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs (LU VUMC) saņēma lielu mācību pieteikumu skaitu no vairāk nekā 2000 iedzīvotājiem. Šajā ES fondu mācību kārtā LU VUMC piedāvāja iedzīvotājiem 23 profesionālās pilnveides mācību programmas sešās mūžizglītības nozarēs.

"Mēs esam pagodināti, atbalstīt Latvijas iedzīvotājus pandēmijas laikā, nodrošinot izcilo Latvijas Universitātes profesoru un nozaru ekspertu vadītas mācības. Pirmo reizi sadarbība ar LU Datorikas fakultātes Informātikas mūžizglītības katedru tiek piedāvāti arī programmēšanas kursi. Tieši pateicoties ESF projekta finansējumam Latvijas iedzīvotāji saņem atbalstu savai profesionālajai pilnveidei un produktivitātes celšanai,” uzsver LU VUMC vadītāja Irina Bausova.

Populārākās profesionālās pilnveides programmas, kurās uzsāktas mācības piektajā projekta kārtā ir Digitālā mārketinga instrumenti: sociālo tīklu mārketings un Google Ads, Digitālais mārketings un tīmekļa vietņu izstrāde, Java programmēšanas pamatiProgrammatūras testēšanaPython programmēšanas valoda tīmekļa lietotņu izstrādeiGrāmatvedība maziem uzņēmumiem un Biznesa analītika ar Excel un Power BI. 

Nākamā pieteikšanās kārta gaidāma 2021. gada pirmajā pusē. Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču vienlaicīgi iespējams mācīties tika vienā izglītības programmā. 

Lai saņemtu informāciju par nākamās kārtas sākšanos, aicinām aizpildīt anketu vai sekot projekta jaunumiem mājaslapā: www.macibaspieaugusajiem.lv.

ES fondu pieaugušo izglītības projektu Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), lai pilnveidotu nodarbināto personu profesionālo kompetenci un uzlabotu darbaspēka kvalifikāciju darba tirgum, kā arī veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu.  

Dalīties