Piesakies mācībām vērienīgākajā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” attālinātajām mācībām tiešsaistē. Tajā ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju ar ES fondu un valsts līdzfinansējumu. Pieteikšanās mācībām notiks no 30.jūnija līdz 15.jūlijam tiešsaistē: evide.macibaspieaugusajiem.lv/providers/293

Latvijas Universitātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs (LU VUMC) attālinātajā mācību kārtā piedāvās bez priekšzināšanām apgūt 5 studiju kursus: Biznesa datu intelektuālās analīzes tehnoloģijas, Digitālais mārketings, Ekonomikas un biznesa informātika, Interneta sistēmu projektēšana, Tīmekļa vietņu veidošana. Kā arī profesionālās pilnveides izglītības programmas: Digitālā mārketinga instrumenti: sociālo tīklu mārketings un Google Ads, Digitālais mārketings un tīmekļa vietņu izstrāde, Notikumu un kultūras pasākumu organizācija tiešsaistē un Organizācijas darba nodrošināšana un semināru, darbnīcu un konsultāciju vadīšana tiešsaistē.

Tāpat kā iepriekš pieteikties būs iespējams, aizpildot pieteikumu tiešsaistē: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/providers/293. Mācību grupu komplektēšana un mācības attālināto mācību kārtas dalībniekiem sāksies augustā. Nodarbības notiks vienu vai divas reizes nedēļā darba dienu vakaros.

Arī attālināto mācību kārtā mācībām varēs pieteikties strādājoši un pašnodarbinātie iedzīvotāji, tai skaitā jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā, kuri ir vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību. Mācību izmaksas 90 % apmērā sedz ES fondi un valsts, 10 % ir strādājošā līdzmaksājums (36 vai 40 eiro), kuru var segt arī darba devējs. Mācības bez maksas ir strādājošajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu. Tagad katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču vienlaicīgi mācīties var tika vienā izglītības programmā.

ES fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot tajā vairāk gandrīz 47 miljonus eiro.

Dalīties