Šī gada 11.februārī programmas “Digitālais mārketings” absolventi saņēma sertifikātus par sekmīgu programmas noklausīšanos. Pirms svinīgās sertifikātu saņemšanas absolventiem bija lieliska iespēja noklausīties lekciju “Personas datu aizsardzība un tiešais mārketings”. Lekciju vadīja tiešā mārketinga aģentūras “BREGARDS” direktors ar 5 gadu pieredzi digitālajā komunikācijā Jānis Karānis.

Mācības tika organizētas darba dienu vakaros divas reizes nedēļā un tās ir paredzētas strādājošiem cilvēkiem. Klausītāji apguva sev interesējošas un noderīgas lietas par digitālo projektu veidošanu un vadīšanu, interaktīvo mārketinga komunikāciju, interneta veikalu funkcionēšanu, mārketinga pētījumiem digitālajā vidē, kā arī par sociālo mediju un satura mārketingu. Programmas noslēgumā katrs dalībnieks izstrādāja savu noslēguma darbu – konkrēta uzņēmuma digitālā mārketinga stratēģijas analīzi ar tās pilnveidošanas virzieniem un stratēģijas izstrādi.

Katra programmas dalībnieka iepriekšējais zināšanu līmenis bija atšķirīgs – vieni iepriekš nav darbojušies šādā jomā, citi – tieši pretēji, ar lielu uzkrātu pieredzi. Kopumā visi klausītāji bija ļoti apmierināti ar programmas saturu un pasniedzēju kompetenci, aizrautību un vēlmi dalīties savās zināšanās. Programmas stiprā puse ir nozares profesionāļi un LU labāko pasniedzēju kopdarbs, kas strukturē klausītāju iepriekšējās zināšanas un sniedz gan teorētiskās, gan arī praktiskās zināšanas praksē pielietojot aktuālākos digitālā mārketinga paņēmienus.

Absolventu atsauksmes par programmu:

“Pasniedzeju profesionalitāte un lekcijās sniegtie piemēri ļāva labāk izprast ap un par digitālo mārketingu. Kurss sniedza to informāciju un zināšanas, kas noderēs, darbojoties šajā jomā. Paldies.”

Everita Skrūzmane

“Kursu ietvaros bija iespēja uzzināt gan teorētiskos, gan praktiskos aspektus un "knifiņus" digitālā mārketinga nozarē. Ļoti vērtīgi bija dzirdēt pieredzes stāstus no cilvēkiem, kas strādā nozarē.”

Viktorija Andrejeva

“”Digitālā mārketinga” kursi – laba programma un ļoti labi pasniedzēji, kuri pilnībā orientējas savā sfērā. Varēja just, ka paši  ir praktiķi, tāpēc saprot, ko māca citiem. Pēdējā nodarbība, kad notika darbu prezentācija, bija visinteresantākā, jo bija iespēja iepazīties ar citiem kolēģiem un viņu noslēguma darbiem, iegūt jaunu informāciju un  jaunas atziņas, ko katram personīgi šie kursi ir  devuši un kā tie palīdzēs turpmākajā darbā! Tieši, gatavojot noslēguma darbu, es teorētiski  uzņemtajai  informācijai, atradu praktisku pielietojumu.”

Lija Žurevska

“Mācības “Digitālā mārketinga” kursā savā ziņā uztvēru kā jaunu izaicinājumu, jo ikdienas darbs tiešā veidā nav ar to saistīts. Tikai auditorijā esot, es sapratu, cik šis tēmu loks ir apjomīgs! Tikt laikam līdzi nav viegls process.  Paldies par vērtīgajiem mācību materiāliem un ieskatu tehnoloģijās un Jūsu praktiķa skatījumu uz digitālā mārketinga procesiem.”                                                                        

Ilze Jākobsone

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) trešās kārtas ES fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros realizētas vairākas programmas. Pateicoties šim projektam, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra (LU BVEF VUMC) neformālās izglītības programmu “Digitālais mārketings” 2018.g. un 2019.g. absolvējuši 156 klausītāji.

 VUMC piedāvā apgūt dažādas neformālās izglītības programmas:

Par projektu:

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) trešās kārtas ES fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros realizētas vairākas programmas. Strādājošajiem un pašnodarbinātajiem vecumā no 25 gadiem bija iespēja izvēlēties paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju vairākās tautsaimniecības nozarēs, piesakoties mācībām dažādās izglītības iestādēs visā Latvijā. Mācību izmaksu lielāko daļu sedza ES fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem bija jānodrošina vien 10% līdzmaksājums, kuru varēja apmaksāt arī darba devējs.

Dalīties