Lai uzlabotu strādājošo vispārīgās un profesionālās digitālās prasmes efektīvākam darbam un konkurētspējai darba tirgū, šī kārta būs veltīta tikai digitālo prasmju apguvei. Latvijas Universitātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs (LU VUMC) šajā kārtā piedāvās 11 jaunas profesionālās pilnveides programmas.

LU VUMC sestajai kārtai piedāvās kopā 28 profesionālās pilnveides programmas un divus studiju kursus, kuros varēs apgūt 11 digitālās kompetences:

 • informācijas apstrāde/informācijas un datu pratība;
 • komunikācija un sadarbība;
 • digitālā satura veidošana;
 • problēmu risināšana;
 • programmēšana, tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana;
 • digitālā biznesa analīze;
 • multimediju dizains;
 • digitālā projektu vadība;
 • digitālā produktu vadība un izstrāde;
 • digitālais mārketings;
 • datu zinātne, datu analīze un datu vizualizācija.

Pieteikšanās sestajā mācību kārtā notiks līdz 2021. gada 30. jūnijam, aizpildot pieteikumu tiešsaistē Valsts izglītības attīstības aģentūras projekta mājaslapā.

Arī sestajā kārtā mācībām varēs pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji, kuri ir vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie pensionāri. Šajā kārtā mācības notiks tikai attālināti.

Sestajā kārtā mācību izmaksas ES fondi un valsts sedz 90% apmērā un strādājošā līdzmaksājums ir 10%. Līdzmaksājumu var segt arī darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona.

Aicinām sekot informācijai arī LU VUMC sociālajos tīklos Facebook un LinkedIn.

Par projektu

Kas var pieteikties mācībām? 

Kā notiek pieteikšanās mācībām?