Mācības notiks no 23.janvāra līdz 15.maijam sestdienās no plkst. 10.00 līdz 13.45. No 14.maija līdz 30.jūlijam piektdienās no plkst. 8.00 līdz 11.45.

Mācības notiks tiešsaistē vienu reizes nedēļā.

Kursa apraksts: https://www.vumc.lu.lv/programmas/biznesa-analitika-ar-excel-un-power-bi/

Pieteikties: https://www.vumc.lu.lv/pieteikties-macibam/pieteiksanas/