Iegūstiet padziļinātas zināšanas un praktiski pielietojamas prasmes projektu vadīšanā, kas Jums noderēs gan esošajā darbā, gan pavērs jaunas karjeras iespējas. Programmas laikā Jūs apgūsiet jaunākos un dažādām darbības nozarēm piemērotākos projektu vadīšanas aspektus, kas nodrošinās vispiemērotāko un visefektīvāko projektu plānošanas un realizācijas procesu, kā arī spēju veicināt projekta panākumus un izdošanos, izmantojot jaunākās projektu vadīšanas metodes un modernākos IT instrumentus, kā arī projektu vadīšanu ar Agile domāšanas veidu.

Mācības notiks tiešsaistē no 30.01.2021. sestdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00.

Informācija par programmu

Pieteikties