Tavs līdera – vadītāja personīgais zīmols ir vēl svarīgāks par organizācijas zīmolu. Saskaņā ar starptautiskiem mārketinga un zīmolvedības pētījumiem vadītāja reputācija veido 48 - 64 % no uzņēmuma reputācijas. ASV vairāk nekā 95% investoru lēmumu par ieguldījumiem kādā uzņēmumā pieņem, novērtējot vadītāja reputāciju.

Kursa apraksts: https://www.vumc.lu.lv/kursi/uznemejdarbiba/personiga-zimola-veidosana-merktieciga-un-jegpilna-komunikacija-ar-sabiedribu/

Pieteikties: https://www.vumc.lu.lv/pieteikties-macibam/pieteiksanas/