Pilnveidojamies un attīstāmies, iegūstot jaunas kompetences!

Vairāk nekā mācīšanās: piedāvājam digitālo prasmju attīstīšanu programmas un studiju kursus, kurus vada pasniedzēji un nozares praktiķi.

Piedāvājam 50 profesionālās pilnveides izglītības programmas šādās mūžizglītības jomās:

Profesionālās pilnveides izglītības programmas  noslēgumā var saņemt profesionālās pilnveides LU apliecību, šīs mācības paredz 160 akadēmiskās stundas.

Piedāvājam arī studiju kursus no licencētām maģistra studiju programmām, kas apgūstami Latvijas Universitātē, šīs mācības paredz 80-160 akadēmiskās stundas un par šo studiju kursu apguvi tiek piešķirti kredītpunkti.

2021 LU VUMC profesionālās pilnveides e-katalogs