Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Mikrouzņēmējdarbība
Pēdējās izmaiņas veiktas:
12.04.2018

Kursa anotācija:

Programmas mērķis ir dot zināšanas un prasmes mikrouzņēmuma darba organizācijā, praktiskās iemaņas sava biznesa izvēlē, plānošanā, finansēšanā, uzsākšanā un nodokļu piemērošanā. Kurss paredzēts personām, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību un vai nu nav, vai ir nelielas priekšzināšanas ekonomikā, uzņēmējdarbībā.

Ieguvumi (rezultāts):

Apgūstot programmu, klausītāji varēs:

 • izpratīs mikrouzņēmuma būtību no juridiskā un ekonomiskā viedokļa;
 • spēs izvēlēties visatbilstošāko juridisko formu mikrouzņēmuma darbībai;
 • spēs analizēt komercdarbības vidi;
 • izpratīs grāmatvedības kārtošanas pamatprasības;
 • izpratīs nodokļu piemērošanu;
 • pieņemt efektīvus finanšu lēmumus;
 • plānot uzņēmuma  finanšu darbību;
 • noteikt labāko uzņēmuma finansēšanas variantu.

Programmas tēmas ir izklāstītas konkrēto situāciju kontekstā, kas nodrošina klausītājiem iespēju apgūt praktiskās iemaņas un paņēmienus uzņēmumu darbības veikšanā, ļauj izmantot materiālu ikdienas darbā. 

Pasniedzēji:

Līga Leitāne, Ekonomikas maģistre, Latvijas universitātes lektore ar  pieredzi  finansista, galvenā grāmatveža un finanšu direktora  darbā. Vada konsultatīvos seminārus par nodokļiem, uzņēmuma finansēm, finanšu vadību, uzņēmējdarbības uzsākšanu un vadīšanu. Lasa kursus Nodokļu sistēma, Uzņēmējdarbības finansēšana.

Kursa saturs:

 1. Mikrouzņēmumu darbības pamati (komercdarbības formas, komercdarbības vide);
 2. Mikrouzņēmumu grāmatvedības organizācija;
 3. Uzņēmuma darbības finansēšana;
 4. Nodokļi mikrouzņēmumiem;
 5. Uzņēmuma vadīšanas pamati;
 6. Personāla vadīšana;
 7. Uzņēmuma dzīves cikls;
 8. Uzņēmuma darbības analīze;
 9. Mikrouzņēmuma plānošana.

Grafiks: 

2 reizes nedēļā darbadienu vakaros.

Programmas maksa:

256.12 EUR + PVN (kopā 309.9 EUR)

Pieteikties

Pieteikties konsultācijai:

Rakstot: profesionalis@lu.lv

Zvanot: 67034790;  29171728