Programmas  mērķis ir dot iespēju klausītājiem apgūt komercdarbības vadīšanas teorijas un to lietošanas prasmes uzņēmējdarbībā.

Kursa apgūšanas rezultātā klausītāju spēj ģenerēt, formulēt un attīstīt biznesa idejas , izveidot biznesa modeļi , aprakstīt biznesa plānu, spēj izskaidrot atpazīt , praktiski izmantot mikrouzņēmuma nodokļa piemērošanu savam biznesam, lietot finanšu rādītājus, veikt kopsavilkumu, sniegt savas biznesa idejas skaidras prezentācijas, novērtēt vienas komercdarbības formas priekšrocības salīdzinājumā ar citām, pieņemt lēmumus biznesa attīstībai.

Kursa uzdevumi:

 1. noskaidrot komercdarbības būtību un tās formas;
 2. analizēt komercdarbības uzsākšanas sistēmu un to reglamentējošus dokumentus;
 3. novērtēt komercdarbības vadīšanas saturu un metodes;
 4. apgūt komercdarbības plānošanas teoriju un plānu izstrādāšanas posmus.

Līga Leitāne

Ekonomikas maģistre, Latvijas Universitātes lektore ar  pieredzi  finansista, galvenā grāmatveža un finanšu direktora  darbā. Vada konsultatīvos seminārus par nodokļiem, uzņēmuma finansēm, finanšu vadību, uzņēmējdarbības uzsākšanu un vadīšanu. Lasa kursus Nodokļu sistēma, Uzņēmējdarbības finansēšana.Dr.ekon. Kārlis Purmalis

 BVEF docents, vada kursu „Uzņēmējdarbības ekonomika” uzņēmuma  vadītājs un īpašnieks, izstrādājis un novērtējis vairākus reāli īstenotos biznesa plānus, strādājis AS „Latvenergo” u  “McDonald’s” restorānu tīklā Latvijā,  saistībā ar uzņēmuma attīstības un marketinga jautājumiem.

Ilona Ozoliņa

Biznesa vadības maģistre, BVEF izpilddirektora vietniece, LU lektore ar pieredzi ekonomista darbā. Lasa kursus Vadības teorija, Vadības psiholoģija, Biznesa komunikācija, Vadītāja pašpilnveides uzdevumi, Biroja darba organizācija, Personāllietas

Irina Bausova

Ekonomikas maģistre, LU lektore, VUM centra direktore, ir pieredze radošo industriju uzņēmuma vadīšana. Lasa kursus Plānošanas spēles, Komercdarbības uzsākšana.

 1. Ievads komercdarbībā;
 2. Komercdarbības formas;
 3. Komercdarbības vide;
 4. Komercdarbības uzsākšana un risks  ;
 5. Uzņēmuma vadīšanas pamati  ;
 6. Uzņēmuma dzīves cikls;
 7. Komercdarbības plānošana;
 8. Mārketinga stratēģija komercdarbībā;
 9. Personāla vadīšana;
 10. Uzņēmuma darbības finansēšana;
 11. Uzņēmuma darbības analīze.

Divas reizes nedēļā darbadienu vakaros vai sestdienās.

360 EUR plus PVN

Rakstot: profesionalis@lu.lv

Zvanot: 67034981; 67034983; 29198484 

Pieteikties