Eksporta attīstības programma ir izveidota tiem uzņēmējiem, kuri vēlas pārliecināties, ka izvēlētais ceļš ir piemērotākais mērķu sasniegšanai. Programma  ļaus veikt inventarizāciju sava uzņēmuma gatavībai, spējai un resursu pieejamībai eksporta tirgus iekarošanai.

 

Ideālais dalībnieks ir uzņēmuma īpašnieks vai eksporta menedžmenta augstākais pārstāvis (eksporta direktors) pārstāvis ar mandātu pieņemt lēmumus uzņēmuma eksporta darbības jomā gan no stratēģiskā, gan finansiālā viedokļa.

Programma paredzēta praktiķiem, kuri vēlas ne tik daudz mācīties kā dalīties ar savu pieredzi un smelties zināšanas no citu pieredzes, iedvesmoties un vienlaikus pielietot savā praksē iegūtās zināšanas.

Kursa dalībnieki iegūs:

 • pārskatu par vispiemērotāko produktu/pakalpojumu un tā labākajiem pārdošanas argumentiem eksportam;
 • iemaņas ātrā un konkrētā pārdošanas tehnikā;
 • skaidru eksporta stratēģiju ar nepieciešamo resursu sarakstu;
 • 90 dienu darba programmu stratēģijas īstenošanai;
 • spēju izstrādāt un veidot eksporta stratēģiju, balstoties uz eksportam piemērotu produktu/pakalpojumu portfeli;
 • spēju izveidot un pielietot pārdošanas tehniku (sales pitch), USP un to pasniegšanas tehnika;
 • 30/60/90 dienu eksporta stratēģijas ieviešanas plānu ar konkrētiem darba uzdevumiem, kuri dos iespēju sasniegt nosprausto mērķi izvēlētajā eksporta tirgū.

Katras nodarbības dalībniekiem dots mājas darbs (uzdevums), kuru būs jāprezentē nākošajā nodarbībā.

Pēdējā, 6. nodarbība, notiek ar 3 nedēļu intervālu, dodot dalībniekam  vairāk laika savas Eksporta stratēģijas un 90 dienu ieviešanas plāna izveidei. Šo  trīs nedēļu laikā dalībniekam būs iespēja pieteikties vienai individuālai konsultācijai. 

Ieva Jonsone

Ieva Jonsone ir LU  vieslektore un eksporta konsultācija uzņēmuma Amie Export direktore ar ilggadīgu pieredzi darbā eksporta laukā dažādas biznesa jomās, bet lielākā pieredze pārtikas un metālapstrādes nozarēs. Uzkrāta pieredze, veidojot eksporta attīstību un realizāciju ES, Krievijas, ASV un Ķīnas tirgos, veidojot sadarbību ar izplatītājiem un stratēģiskajiem partneriem. Veicot produktu sertifikāciju atbilstoši konkrētā tirgus nosacījumiem un realizējot  dalību pasaules nozīmīgākajās izstādēs, iegūtas unikālas zināšanas un kontakti. Ievas pārliecība ir: "mēs to varam, tikai jāatrod pareizas ceļš uz mērķi".

Indra Ozola

Mārketinga un stratēģiskās plānošanas vadošā speciāliste Latvijā, ar lielu pieredzi pārtikas nozarē. BOSI uzņēmumu vadības un biznesa akcelerācijas metodoloģijas ieviesēja Latvijā.

 1. IEPAZĪŠANĀS: Mans portfelis (produkti/pakalpojumi) un mana eksporta vīzija;
 2. ECRM vingrinājums/treniņš;
 3. Mārketinga darba rīki;
 4. Pārdošanas kanāli, ceļš uz tirgu;
 5. Plānošana & Finansēšana;
 6. Eksporta stratēģija.

Programmas ilgums ir 3 mēneši, kuru laikā dalībnieki kopā strādās, dalīsies pieredzē un zināšanās sešās nodarbībās. Katra nodarbība sastāv no viena tematiskā bloka. Papildus grupu nodarbībām notiks arī individuālās konsultācijas. 

Pavasara grupa: 25.03., 08.04., 22.04., 6.05., 20.05., 03. 06. no plkst. 10.00 līdz 13.00.

Rudens grupa: 06.10., 20.10., 03.11., 17.11., 01.12., 15.12. no plkst. 10.00 līdz 13.00.

Dalībai programmā tiek atlasīti nekonkurējoši uzņēmumi. Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots.

1570 eiro bez PVN

Rakstot: profesionalis@lu.lv

Zvanot: 67034983; 29198484 

Pieteikties