Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Biznesa plāna izstrāde
Pēdējās izmaiņas veiktas:
12.04.2018

Mērķauditorija:

Programma  ir orientēta uz uzņēmējiem, uzņēmumos strādājošiem speciālistiem, visiem interesentiem, kas vēlas uzsākt savu biznesu. 

Ieguvumi (rezultāts):

Pēc kursa apguves klausītāji būs spējīgi:

 • novērtēt  un attīstīt uzņēmēja kompetenci;
 • radīt biznesa idejas rašanās attīstošo vidi;
 • analizēt un vērtēt biznesa ideju dzīvotspēju;
 • vērtēt pieņemto lēmumu un darbības rezultātu;
 • sastādīt un prezentēt biznesa plānu;
 • radoši izmantot labas prakses piemērus sava biznesa attīstībā.

Pasniedzēji:

Svetlana Saksonova, Ekonomikas doktore, Latvijas universitātes asoc.prof., ir finansista, galvenā grāmatveža darba pieredze.  Vada konsultatīvos seminārus uzņēmējiem par darbības rezultātu vērtēšanu, budžetu sastādīšanu, pašizmaksu kalkulēšanu . Lasa kursus Finanšu grāmatvedība, Vadības grāmatvedība, Korporatīvās finanses, Grāmatu „Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni”, „Banku darbība”, „Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes” autore.

Līga Leitāne, Ekonomikas maģistre, Latvijas Universitātes lektore ar  pieredzi  finansista, galvenā grāmatveža un finanšu direktora  darbā. Vada konsultatīvos seminārus par nodokļiem, uzņēmuma finansēm, finanšu vadību, uzņēmējdarbības uzsākšanu un vadīšanu. Lasa kursus Nodokļu sistēma, Uzņēmējdarbības finansēšana.

Irina Bausova,  Ekonomikas maģistre, LU lektore, VUM centra direktore, ir pieredze radošo industriju uzņēmuma vadīšana. Lasa kursus Plānošanas spēles, Komercdarbības uzsākšana.

Kursa saturs:

 1. Uzņēmējdarbības idejas : dzīvotspējas pārbaude.
 2. Iespējamo risku apzināšana un to samazināšanas pasākumi.
 3. Biznesa plāna nepieciešamība un sastāvs (nozares un uzņēmuma raksturojums; produkta (preces)/pakalpojuma un vajadzīgo resursu apraksts; tirgus situācija un konkurenti; mārketinga plāns; uzņēmuma vadība un personāls, finansējums; finanšu plāns; nodokļu plānošana);
 4. Biznesa plāna sastāva noteikšana konkrētai biznesa idejai:
 5. Biznesa plāna izstrāde un sastādīšana (biznesa plāna kopsavilkuma sastādīšana; biznesa idejas apraksts; iespējamās problēmas un to risinājumi; tirgus analīze, konkurentu novērtējums, projekta raksturs (inovatīvs, tradicionāls utt.); sākotnēji vajadzīgs kapitāls, darbinieki; produkcijas vai pakalpojuma cena, provizoriska rentabilitāte; sākotnējo ieguldījumu plānošana; SVID analīze: uzņēmuma un konkrētā projekta stiprās puses, vājās puses, draudi un iespējas)
 6. Biznesa idejas īstenošanas laika grafiks.
 7. Izstrādāto biznesa plānu prezentācijas sagatavošana un aizstāvēšana. 

Grafiks: 

2 reizes nedēļā no 18.00-21.30 darba dienā vai sestdienās.    

Programmas maksa: 

293.98 EUR + PVN, kopā: 355.72 EUR.

Pieteikties

Pieteikties konsultācijai:

Rakstot: profesionalis@lu.lv

Zvanot: 67034790;  29171728