Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Praktiskais mārketings un mārketinga komunikācija
Pēdējās izmaiņas veiktas:
25.10.2017

Programmas nosaukums: Praktiskais mārketings un mārketinga komunikācija 120 .st
Programmas ilgums (mēnešos):   Programmas ilgums – 4  mēneši (120 st.).
 
Programmas norise: 2 reizes nedēļā darbdienu vakaros no 18.00-21.30.

Pasniedzēji:

Asoc.prof. Anda Batraga, lekt. Jeļena Šalkovska, lekt. Andžela Veselova, lekt. Kristīne Rozīte,  pasn. Viesturs Brālis


Programmas apraksts

Programmas mērķis sniegt klausītājiem zināšanas izpratnes un pielietojuma līmenī par mārketinga principiem biznesā, mārketinga metodēm un  komunikācijām, to daudzveidīgajiem aspektiem un pielietojuma iespējām organizācijas pārdošanas rezultātu uzlabošanai. 

Sasniedzamie rezultāti

Apgūstot programmu, klausītāji varēs:
•    Sagatavot atbilstošu tirgus situācijai uzņēmuma mārketinga plānu;
•    Izstrādāt metodoloģiju un veikt dažādus mārketinga pētījumus: pircēju/klientu aptauju, novērošanu, ekspertu aptaujas, padziļinātas intervijas u.c.;
•    Plānot uzņēmuma produktu, cenu, virzīšanas tirgū stratēģijas konkurences apstākļos atbilstoši veiktā mārketinga vides monitoringa rezultātiem;
•    Veikt tirgus segmentēšanu un noteikt uzņēmuma mērķtirgu;
•    Sastādīt un pamatot uzņēmuma mārketinga budžetu atbilstoši uzņēmuma izvirzītājiem mērķiem;
•    Sastādīt un pamatot uzņēmuma mārketinga komunikāciju budžetu atbilstoši uzņēmuma izvirzītājiem mērķiem, plānojot mārketinga aktivitātes dažādos medijos;
•    Vērtēt uzņēmuma mārketinga komunikāciju ekonomisko un komunikatīvo efektivitāti;
•    Plānot mārketinga komunikācijas interneta vidē, t.sk. sociālajos tīklos.

Temati, kas iekļauti programmā:

 1. Mārketinga būtība
 2. Tirgus analīze
 3. Produkti un pakalpojumi
 4. Cenu veidošana
 5. Produktu izplatīšanas kanāli
 6. Mārketinga komunikācijas
 7. Mārketinga plāna izstrāde
 8. Virzība, mārketinga komunikāciju process un sistēma.
 9. Reklāma.
 10. Pārdošanas stimulēšana .
 11. Sabiedriskās attiecības.
 12. Tiešā pārdošana.
 13. Komunikācijas plāna izstrāde.
 14. Internets kā mārketinga darbības vide.
 15. Mārketinga pētījumi Internetā.
 16. Interneta projektu veidošana un vadīšana.
 17. Interneta veikalu veidošana un funkcionēšana.
 18. Interaktīvās mārketinga komunikācijas.
 19. Patērētāju uzvedības koncepcija mārketingā.
 20. Pirkšanas lēmuma pieņemšanas procesa posmi.
 21. Apkārtējās vides faktoru ietekme                                       

Programmas maksa:  293.98 EUR + PVN, kopā:  355.72 EUR.


Par atlaidēm LU, BVEF un VUMC  absolventiem, lūdzu zvaniet: 67034790, 29171728