Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Mikrouzņēmējdarbība
Pēdējās izmaiņas veiktas:
25.10.2017

Programmas nosaukums: Mikrouzņēmējdarbība
Programmas ilgums (mēnešos):   Programmas ilgums – 2 mēnesi.
Programmas sākums:  2 reizes nedēļā darbadienu vakaros.

Pasniedzēji:

Līga Leitāne, Ekonomikas maģistre, Latvijas universitātes lektore ar  pieredzi  finansista, galvenā grāmatveža un finanšu direktora  darbā. Vada konsultatīvos seminārus par nodokļiem, uzņēmuma finansēm, finanšu vadību, uzņēmējdarbības uzsākšanu un vadīšanu. Lasa kursus Nodokļu sistēma, Uzņēmējdarbības finansēšana .

Programmas apraksts

Programmas  mērķis  ir dot zināšanas un prasmes mikrouzņēmuma darba organizācijā, praktiskās iemaņas sava biznesa izvēlē, plānošanā, finansēšanā, uzsākšanā  un nodokļu piemērošanā. Kurss paredzēts  personām, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību un vai nu nav, vai ir nelielas priekšzināšanas ekonomikā , uzņēmējdarbībā.

Rezultāti

Apgūstot programmu, klausītāji varēs:

  • izpratīs mikrouzņēmuma būtību no juridiskā un ekonomiskā viedokļa;
  • spēs izvēlēties visatbilstošāko juridisko formu mikrouzņēmuma darbībai;
  • spēs analizēt komercdarbības vidi;
  • izpratīs grāmatvedības kārtošanas pamatprasības;
  • izpratīs nodokļu piemērošanu;
  • pieņemt efektīvus finanšu lēmumus;
  • plānot uzņēmuma  finanšu darbību;
  • noteikt labāko uzņēmuma finansēšanas variantu.


Programmas tēmas ir izklāstītas konkrēto situāciju kontekstā, kas nodrošina klausītājiem iespēju apgūt praktiskās iemaņas un paņēmienus uzņēmumu darbības veikšanā, ļauj izmantot materiālu ikdienas darbā.

Tēmas:

Mikrouzņēmumu darbības pamati
 Komercdarbības formas
 Komercdarbības vide
Mikrouzņēmumu grāmatvedības organizācija

Uzņēmuma darbības finansēšana
Nodokļi mikrouzņēmumiem
Uzņēmuma vadīšanas pamati
Personāla vadīšana
Uzņēmuma dzīves cikls
Uzņēmuma darbības analīze
Mikrouzņēmuma plānošana


Programmas maksa: 256.12 EUR + PVN (kopā 309.9 EUR)


Par atlaidēm lūdzu zvaniet: 67034790, 29171728