Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Projektu vadīšanas metodes
Pēdējās izmaiņas veiktas:
12.04.2018

Mērķauditorija:

Projektu vadītāji, projektu komandas dalībnieki un citi interesenti.

Anotācija:

Projektu vadīšanā tiek pielietoti vairāki starptautiskie standarti, kuros tiek noteikts un definēts, kas ir projekts, projektu vadīšana, projektu vadīšanas procesi. Profesionāla projektu vadība paredz specifisku projektu vadīšanas metožu pielietošanu projektu izstrādē. Pielietojot šīs metodes ir iespējams pārvaldīt gan sarežģītus un dinamiskus projektus, gan projektus mūsu ikdienā.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir nodrošināt nepieciešamās pamatzināšanas projektu vadīšanā, gūt priekšstatu par pielietojamām projektu vadīšanas metodēm un instrumentiem, kā arī to praktisku pielietošanu projektos. Kursa dalībnieki iegūs pamatiemaņas projektu plānošanā un sagatavošanā, kā arī veikt projektu novērtēšanu un uzraudzību vadoties pēc projektu vadīšanas metodēm, kas tiek pielietotas starptautiskos projektu vadīšanas standartos ( PMI un IPMA).

Pasniedzēji:

Projektu vadītāju profesionālās apvienības valdes priekšsēdētāja un Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Emeritus prof. Žaneta Ilmete, Projektu vadītāju profesionālās apvienības valdes loceklis PhD.cand Emīls Pūlmanis un Projektu vadītāju profesionālās apvienības valdes locekle PhD.cand Silvija Bruņa.

Kursa saturs:

  1. Projekta inicializācijas process (problēmas analīze, mērķu formulēšana, izmaksu un ieguvumu analīze, projekta interesentu analīze, projekta priekšlikuma sagatavošana);
  2. Projekta plānošanas process (projekta finanšu un resursu plāna izstrāde, projekta rokasgrāmatas sagatavošana, struktūras plānošana);
  3. Projekta īstenošanas process (projekta sarakstes dokumentācija un komunikācijas veidi);
  4. Projekta noslēguma un uzraudzības process (robežstabu trendanalīze, risku vadība un projekta noslēguma dokumentācija).

Grafiks:

Kursa ilgums ir 40 akadēmiskās stundas.

Vakaros no plkst. 18.15 līdz 21.45.

Maksa:

EUR 430 ar PVN

Pieteikties

Papildus informācija:

Rakstot: profesionalis@lu.lv

Zvanot: 67034798; 29171728