Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Agile projektu vadība
Pēdējās izmaiņas veiktas:
12.04.2018

Mērķauditorija:

Visi interesenti, kuri vēlas iepazīties ar Agile projektu vadīšanas metodēm, kam svarīgi organizēt projekta komandu tā, lai sasniegtu projekta mērķi.

Anotācija:

Kursa mērķis ir nodrošināt nepieciešamās pamazināšanas Agile projektu vadīšanā, gūt priekšstatu par

pielietojamām projektu vadīšanas metodēm, kā arī to praktisko pielietošanu projektos.

Grupas tiks veidotas ņemot vērā klausītāju pieredzi projektu vadīšanā.

Ieguvumi (rezultāts):

Pēc sekmīgas kursa apgūšanas tā dalībnieki varēs:

 • izprast galvenos Agile jēdzienus un to pielietojumu;
 • definēt projekta un produkta izstrādi;
 • veikt ieinteresēto pušu iesaistīšanu;
 • pielietot komandas darba uzsākšanas un rezultātu sasniegšanas metodes;
 • izmantot projektu plānošanas metodes;
 • identificēt un risināt projekta īstenošanas problēmas;
 • pielietot nepārtrauktās pilnveides principu;
 • atpazīt un pielietot metodes, rīkus un to praktisko pielietošanu, kas atbilst Agile;
 • identificēt pareizo Agile pielietošanas mehānismu savā organizācijā vai komandā.

Metodes rezultātu sasniegšanai:

Noslēguma pārbaudījums – ieskaite.

Pasniedzēji:

Projektu vadīšanas nozares profesionāļi un praktiķi.

Programmas paredz lekcijas, seminārus un patstāvīgos praktiskos darbus e-studijās.

Kursa saturs:

 1. Agile pamatprincipi, jēdzieni un to skaidrojums;
 2. Projekta dzīves cikli;
 3. Agile īstenošana: Agile vides izveide;
 4. Aile īstenošana: Rezultātu sasniegšana Agile vidē;
 5. Organizatoriski apsvērumi projekta atbilstības Agile nodrošināšanai.

Grafiks:

Programmas ilgums – 2 mēneši, 2 reizes nedēļā pa vakariem.

Maksa:

Kursa maksa 360 EUR ar PVN

Pieteikties konsultācijai:

Rakstot: profesionalis@lu.lv

Zvanot: 67034790; 29171728