Programmas mērķis ir nodrošināt klausītājus ar multimediju pamatzināšanām par multimedju elementiem (grafikiem un attēliem, skaņu, video failiem). Klausītāji izveidos  praktiskas iemaņas multivides tehnoloģijas komponenšu projektēšanā, formēšanā, apstrādē  un multivides projekta izveidē.

Kārlis Praudiņš un Jānis Krūmiņš.

Sekmīgi apgūstot šo kursu, klausītāji iegūst:

  • izpratni par multivides tehnoloģijas komponenšu veidošanu, apstrādi un izmantošanu prezentācijās un citos multivides materiālos; 
  • klausītāji gatavi veidot konkrēta temata multivides prezentāciju.

Temati, kas iekļauti programmā: 

  1. Ievads multimedijos. Multimediju komponenti;
  2. Multimediju Elementi – Grafiki un attēli. Fotogrāfijas pamati;
  3. Skaņas failu formāti. Skaņu pamati. Skaņu faila izveide un ievietošana;
  4. Multimedija elements – video. Videoklipa izveide;
  5. Video autorēšanas koncepti un prakse. Grafiskie līdzekli;
  6. Izvēlētas tēmas multimedijā. Multimediju tikli;
  7. Multivides Projekta prezentācijas izveide un aizstāvēšana. 

2 reizes nedēļā.

270.35 EUR

Rakstot: profesionalis@lu.lv

Zvanot: 67034983; 29198484 

Pieteikties