Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Interneta vietņu veidošana
Pēdējās izmaiņas veiktas:
12.04.2018

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir sniegt dalībniekiem nepieciešamās prasmes vienkāršu interneta lapu un interneta veikalu izstrādei. Kursa ietvaros dalībnieki pilnībā patstāvīgi izveidos savu interneta lapu izmantojot publiski pieejamas, bezmaksas programmas un rīkus. Tiks apgūtas multimēdiju prasmes, kas ļaus patstāvīgi izveidot grafiskos attēlus, video un skaņas materiālus interneta vajadzībām. Dalībnieki aplūkos tehnisko risinājumu pamatus, kas nepieciešami vienkāršai mājas lapu konfigurācijai un pakalpojumu sniedzēju izvēlei. 
Kurss neparedz padziļinātu programmēšanas valodu apguvi.

Ieguvumi (rezultāts): 

Apgūstot programmu, klausītāji varēs:

 • strādāt ar grafiskajiem attēliem, veikt to apstrādi interneta vajadzībām;
 • strādāt ar bezmaksas grafiskās apstrādes, ilustrācijas u.c. programmām;
 • veidot multimēdiju materiālus (audio, video u.c.);
 • iemācīties internetā izmantojamo programmēšanas valodu pamatus un struktūru;
 • patstāvīgi izveidot interneta lapu izmantojot tīmekļa rīkus un gatavus risinājumus;
 • papildināt lapu funkcionalitāti ar dažādiem interaktīviem elementiem;
 • izprast datu drošības jautājumus internetā;
 • izveidot savu interneta veikalu.

Metodes rezultātu sasniegšanai:

Kā pārbaudes darbs tiek vērtēta izveidotā interneta vietne pēc tās funkcionalitātes, ērtības un drošības un interneta veikala prototips veicot kontroles pirkumu ar pēcapmaksas imitāciju.

Pasniedzēji:

Mārtiņš Danusēvičs, Latvijas Universitātes lektors ar astoņu gadu pieredzi pedagoģiskajā darbā. Praktiska pieredze interneta lapu izstrādē un grafiskajā dizainā, t.sk. web datu bāzu programmēšana, servera puses skriptu izstrāde, maketēšanā un grafiskajā apstrādē.

Rita Žuka, Latvijas Universitātes lektore.

Kārlis Praudiņš, Latvijas Universitātes lektors.

Kursa saturs:

Programmas tēmas tiks izklāstītas paralēli veicot patstāvīgu darbu. Kursa ietvaros tā dalībnieki patstāvīgi:

 • izstrādās interneta vietnes koncepciju;
 • izveidos savu interneta vietni;
 • izgatavos interneta veikala prototipu.

Tēmas:

 1. Interneta vietņu veidošanas pamati, struktūra, standarti (Interneta vietņu būtība un nepieciešamība; Dinamiskās un statiskās interneta vietnes; Satura vadības sistēmu klasifikācija; Patstāvīga interneta vietnes koncepcijas izstrāde);
 2. Failu un datu bāzu struktūra interneta serveros (Tīmekļa serveri; Datu bāzes serveri; Interneta vietņu uzstādīšana);
 3. Internetā izmantojamo valodu HTML, CSS, PHP un SQL pamati. Praktisks darbs ar vienkāršotu skriptu;
 4. Gatavie rīki interneta vietņu izveidošanai (Wordpress u.c.) un šo rīku uzstādīšana, konfigurēšana un cita veida pielāgošana savām vajadzībām. Darbojošas interneta vietnes izstrādāšana ar multimēdiju elementiem;
 5. Grafisko attēlu tipi, izšķirtspēja, priekšrocības un trūkumi, optimizācija internetam. Bezmaksas grafiskās apstrādes programmas. Ilustrāciju pārnese uz grafiskajiem attēliem;
 6. Datu drošība. Interneta drošības sertifikāti. Datu aizsardzības likumdošana. Ar interneta vietnēm saistītie riski un to novēršanas pasākumi. Risku plāna un pasākumu izstrāde;
 7. E-komercijas pamati. Interneta veikalu risinājumi mazajiem uzņēmējiem un to veidošana. Interneta veikala prototipa izveidošana;
 8. Multivides objektu veidošanas tehnoloģija;
 9. Animētās grafikas izmantošana web lapās;
 10. Vienkāršu zīmējumu un animācijas filmu veidošana ar Adobe Flash programmatūru;
 11. Sarežģītāku kustības un formas animācijas paņēmienu izmantošana;
 12. Adobe Flash interaktīvo iespēju izmantošana;
 13. Izvēlētas tēmas multimedijā. Multimediju tikli;
 14. Multivides Projekta prezentācijas izveide un aizstāvēšana.                            

Grafiks: 

1 mēnesis; 1 vai 2  reizes nedēļā darba dienu vakaros no 18.00-21.30 

Pieteikties

Kursa maksa un cita informācija:

Rakstot : profesionalis@lu.lv

Zvanot: 67034790;  29171728