Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Grāmatvedības datorprogrammas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
25.10.2017

Programmas nosaukums: Grāmatvedības datorprogrammas (128 st.).

Programmas ilgums:  Programmas ilgums – 3 mēneši.

Programmas norise:  2 reizes nedeļā darba dienās, no 18.00-21.30

Pasniedzēji:

Līga Leitāne, Ekonomikas maģistre, Latvijas Universitātes lektore ar  pieredzi  finansista, galvenā grāmatveža un finanšu direktora  darbā. Vada konsultatīvos seminārus par nodokļiem, uzņēmuma finansēm, finanšu vadību, uzņēmējdarbības uzsākšanu un vadīšanu. Lasa kursus "Nodokļu sistēma", "Uzņēmējdarbības finansēšana", "Finanšu grāmatvedība", "Finanšu analīze".

Kristīne Rozīte, Maģistrs biznesa vadībā, Latvijas Universitātes lektore. Lasa lekcijas un vada praktiskās nodarbības kursos „Mārketings internetā”, „Vadības informācijas sistēmas”, „E-tirdzniecības un maksājumu sistēmas” , „Datorgrāmatvedība” , ar galvenā grāmatveža pieredzi.

Programmas apraksts

Programmas  mērķis  ir dot nepieciešamās zināšanas un praktiskās iemaņas veikt finanšu grāmatvedībā nepieciešamās uzskaites operācijas un informācijas apstrādi ar dažādām datorizēto sistēmu metodēm.
Galvenie uzdevumi šī mērķa sasniegšanai ir klausītājiem iemācīt svarīgākos datorgrāmatvedības principus, kas ir nozīmīgi pielietojot jebkuru grāmatvedības datorprogrammu; sniegt ieskatu par nelielu uzņēmumu uzskaites darbību automatizācijas iespējām; apgūt informācijas ievades, apstrādes un izejas datu veidošanas darbības; izprast datu importēšanas un eksportēšanas iespējas saistībā ar citām programmām.

Apgūstot programmu, klausītāji varēs:

 • Organizēt grāmatvedības uzskaites veikšanu nelielā uzņēmumā, izmantojot MS Excel;
 • Veikt  grāmatvedības uzskaiti ar datorprogrammu Kentaurs Pro ;
 • Veikt  grāmatvedības uzskaiti  ar datorprogrammu Zalktis;

Tēmas:

1.tēma
Grāmatvedības datorprogrammu iespēju vispārējs raksturojums

 1. Grāmatvedības uzskaites uzdevumi
 2. Uzņēmumu uzskaites darbību automatizācijas iespējas
 3. Prasības datorizētai grāmatvedības sistēmai
 4. Datorizētās grāmatvedības sistēmas izvēle

2.tēma
MS Office paketes programmu MS Excel

 1. Rēķinu sagatavošana
 2. Galvenās grāmatas veidošana, bilances aprēķināšana, algas aprēķina moduļa veidošana
 3. Analītisko atskaišu sagatavošana, rakurstabulu, grafiku sagatavošana

3.tēma
Grāmatvedības paketes Kentaurs Pro

 1. Grāmatvedības datorprogrammas iespēju vispārējs raksturojums
 2. Datorprogrammas pielāgošana uzņēmuma vajadzībām
 3. Klasifikatoru sagatavošana.
 4. Konta plāns.
 5. Saimnieciskās operāciju grāmatošana.
 6. Pamatlīdzekļu uzskaite.
 7. Noliktavas uzskaite.
 8. Algas aprēķins.
 9. Atskaišu sagatavošana

4.tēma
Grāmatvedības paketes Zalktis

 1. Grāmatvedības datorprogrammas iespēju vispārējs raksturojums
 2. Datorprogrammas pielāgošana uzņēmuma vajadzībām
 3. Klasifikatoru sagatavošana.
 4. Konta plāns.
 5. Saimnieciskās operāciju grāmatošana.
 6. Pamatlīdzekļu uzskaite.
 7. Noliktavas uzskaite.
 8. Algas aprēķins.
 9. Atskaišu sagatavošana

Programmas maksa: 293.98 EUR, ar PVN 355.72 EUR.

Par atlaidēm lūdzu zvaniet: 67034790, 29171728