Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Google AdWords reklāma un digitālā mārketinga stratēģija
Pēdējās izmaiņas veiktas:
15.06.2018

Mērķauditorija:

Visi interesenti, kuri vēlas iegūt praktiskas zināšanas Google AdWords reklāmas veidošanā un tās integrēšanā ar uzņēmuma digitālā mārketinga stratēģiju, kas vēlas iegūt Google Analytics metožu paketes izmantošanas prasmes, lai vērtētu Googles AdWords risinājumu efektivitāti un pilnveidotu uzņēmuma digitālā mārketinga stratēģiju. Īpaši aktuāli tas ir mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, ņemot vērā to mārketinga budžetu ierobežotību. 

Programmas anotācija:

Neformālās izglītības programmas mērķis ir sniegt informāciju  par Google AdWords reklāmu, tās priekšrocībām un veidošanas posmiem, par Google AdWords reklāmas integrāciju uzņēmuma kopējā digitālā mārketinga stratēģijā.

Ieguvumi (rezultāts):

Zināšanas:

- Google AdWords rādīšanas process un to integrācija ar citiem digitālā mārketinga instrumentiem;

- Google meklēšanas sistēmas (Google Search) principi;

- reklāmas eksponēšanas algoritmi un reklāmas pozīciju ietekmējosie faktori;

- Google kontekstuālais tīkls (Google Display Network (GDN)) un klientu ieguvumi no tā;

- Googles AdWords risinājumu efektivitātes mērīšanas metodes. Google Analytics metožu pakete.

Prasmes:

- Google reklāmas risinājumu efektivitātes analīzes prasmes;

- atslēgas vārdu izvēles prasmes un reklāmas tekstu veidošanas prasmes, veidojot Google reklāmas risinajumus;

- Google reklāmas konta izveides prasmes;

- Video reklāmas AdWords monitoringa prasmes;

- Google mobilās reklāmas monitoringa un analīzes prasmes;

- Google Analytics metožu paketes izmantošanas prasmes;

- Google AdWords stratēģijas izstrādes prasmes atbilstoši pārdošanas modeļiem.

Kompetences:

- Google AdWords reklāmas veidošana un integrēšana ar citiem digitālā mārketinga instrumentiem;

- Google meklēšanas sistēmas (Google Search) izmantošana Google AdWords reklāmas kampaņā;

- Google kontekstuālā tīkla (Google Display Network (GDN)) izmantošana Google AdWords reklāmas kampaņā;

- Googles AdWords risinājumu efektivitātes vērtēšanas kompetence; - Google AdWords stratēģijas izstrādes, novērtējuma un pilnveidošanas virzienu izstrādes kompetence.

Priekšzināšanas nav nepieciešamas.

Pasniedzēji:

Dr.oec. Jeļena Šalkovska

LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes docente. Pasniedz „Mārketings I”, „Mārketings II”, „Tirgvedība”, „Mārketings internetā”, „Loģistika”, „Preču virzīšanas tirgū metodes”, „Integrētās mārketinga komunikācijas”, „Produktu sadales vadīšana” kursus, vada konsultatīvos seminārus par mārketinga komunikācijas un interneta mārketinga instrumentu izmantošanu praktiskajā uzņēmējdarbībā. Zinātniskās monogrāfijas “Integrētā mārketinga komunikācija” un citu zinātnisku publikāciju autore par mārketinga un loģistikas aktualitātēm.

M. oec. Agris Magons

15 gadu praktiska pieredze  mārketinga jomā. Kompānijas grupas mCoud līdzdibinātājs un vadītājs. Specializācija - Interneta mārketinga  stratēģiju izstrāde, relizācija, konsultēšana.

Kursa saturs:

1.      Digitālā mārketinga būtība. Digitālā mārketinga komplekss. Prasības pret digitāla mārketinga speciālistu kompetencēm. 

2.      Google reklāmrisinājumi.

3.      Pircēju rīcības īpatnības digitālajā vidē. Digitālā segmentēšana.

4.      Google meklēšanas sistēma (Google Search): reklāmas eksponēšana.

5.      Google meklēšanas sistēma (Google Search): atslēgas vārdu izvēle un reklāmas tekstu uzbūve.

6.      Mājas lapas veidošanas mārketinga principi un tās atbilstība Google AdWords prasībām. 

7.      Google kontekstuālais tīkls (Google Display Network (GDN)).

8.      Satura mārketinga īpatnības. Satura/Konteksta reklāma. Google Adwords stratēģijas satura mārketinga kontekstā.

9.      Google reklāmas konta izveide.

10.  Interaktīvā mārketinga komunikācija kā integrētās mārketinga komunikācijas sastāvdaļa. 

11.  Video reklāma AdWords.

12.  Sociālo mediju mārketinga īpatnības un stratēģijas. Sociālo mediju mārketinga integrācija ar Google Adwords.

13.  Google mobilā reklāma.

14.  Googles AdWords risinājumu efektivitāte.

15.  Google Adwords stratēģijas un to atšķirības dažādos pārdošanas modeļos.

16.  Uzņēmuma digitālā mārketinga stratēģijas novērtējums un pilnveidošanas virzienu izstrāde.

Grafiks:

Pirmdienas , trešdienas no plkst. 18.15 līdz 21.45.  

Maksa:

640  eiro ar PVN

Pieteikties

Pieteikties konsultācijai:

Rakstot : profesionalis@lu.lv

Zvanot: 67034790;  29171728