Power BI ir modernā tehnoloģija, kura ir domāta pārskatu sagatavošanai un datu apstrādei. Power BI ir lieliskā izvēle, jo tā satur visiem pazīstamas MC Excel funkcionalitātes. Klausītāji iegūs labumus, lietojot vienkāršo interfeisu - Power BI datu vākšanai, apstrādei un vizualizācijas rutīnai. Klausītājam ir tikai jānospiež viena poga – un darbs ir gatavs!

Šodien gandrīz jebkurā profesijā un uzņēmējdarbības nozarē būtiska nozīme ir datiem. Dati ir jaunā nafta - var kurināt jēlā veidā vai arī apstrādāt un iegūt daudz labuma no tās. Datu ir ļoti daudz un tie ir dažādi - finanšu, pārdošanas, klientu, darbinieku un citi. To savlaicīga, ērta un kvalitatīva apstrāde ir uzņēmuma konkurētspējas pamatā.

Kurss “Power BI: biznesa analīze un vizualizācija" sniedz datu apstrādes prasmes “no A līdz Z”, izmantojot mūsdienīgus jaudīgus datu apstrādes rīkus, kuri ir integrēti Power BI aplikācijā.

Kurss ir paredzēts tiem, kas vēlās maksimāli automatizēt datu iegūšanu no vairākiem avotiem, to apstrādi un pārskatu sagatavošanu. Kurss ir balstīts uz vairākiem praktiskiem piemēriem un uzdevumiem, kuri ir aktuāli vairākām industrijām. Ir nepieciešamas Excel priekšzināšanas.

Pabeidzot kursu, klausītājs

Zina:

 • Datu organizēšanas pamatprincipus
 • Datu transformācijas un apvienošanas pamatprincipus, izmantojot PowerQuery un M
 • Power BI piedāvātās iespējas datu analītikas automatizācijai un pilnveidošanai
 • DAX datu analītikas valodas pamatprincipus un sintaksi

Spēj:

 • Veikt datu organizēšanu
 • Spēj automatizēt datu iegūšanu, ar nosacījumu, ka dati atrodas dažādos avotos un dažādos veidos.
 • Transformēt datus PowerQuery vidē
 • Automatizēt datu grupēšanu un apvienošanu, izmantojot PowerQuery un M
 • Veidot datu vizuālizācijas ar Power BI
 • Veidot dažāda veida pārskatus un “dashboard” Power BI vidē
 • Veidot datu relācijas modeļus, atbilstoši noteiktajam uzdevumam
 • Automatizēt sarežģītākas atskaites, izmantojot DAX datu analītikas valodu
 • Patstāvīgi publicēt Power BI atskaites Web vai mobilajā lietotnē

Eļčin Džafarov (Elchin Jafarov)

Eļčins Džafarovs ieguvis maģistra grādu (MBA) Stockholmas Universitātē un kvalifikāciju, matemātiskajā statistikā un finanšu matemātikā, Aktuāru Institūtā (Institute of Actuaries), Lielbritānijā. Eļčinam ir vairāk kā 15 gadu liela pieredze finanšu vadībā, tādos uzņēmumos, kā “General Electric Group” (ASV) un “Citadele Group” (ASV un /Latvijāa) u.c. Ikdienā viņš strādā ar Excel, PowerQuery, Power BI un R programmēšanu, pārvalda R, VBA, m, DAX, C#, SQL, HTML/CSS u.c. tehnoloģijas, izstrādā aplikācijas, datubāzes, web risinājumus, konsultē datu plūsmu sakārtošanu, automatizāciju un IT sistēmu ieviešanu. Vadījisīja specializētas apmācības vairāku uzņēmumu komandām: “Swedbank”, “4Finance”, “Latvenergo”, “UPB”, “ALTUM”, “Citadele Bank”, “Twino”, “Signet Bank”, “BlueOrange Bank”.

 1. Ievadlekcija
 2. Datu organizēšanas pamati, datu higiēna
 3. Datu avoti un datu iegūšana ar PowerQuery
 4. Datu transformācija un ievads M (data Mushup language)
 5. Datu apvienošanas un grupēšanas automatizācija
 6. Datu vizualizācijas automatizēšana ar Power BI
 7. Datu relācijas modeli un ievads DAX
 8. Datu analītika ar DAX (Data Analysis eXpression Language)
 9. DAX tabulas funkcijas
 10. DAX iterācijas
 11. DAX darbs ar datumiem
 12. Power BI atskaišu veidošana
 13. Power BI publicēšana Web un Cloud

Kurss notiks no 14.maijā līdz 30.jūlijam piektdienās no plkst. 8.00 līdz 11.45. Mācības notiks tiešsaistē vienu reizes nedēļā.

Pilno nodarbību grafik klausītāji saņems piesakoties kursam vai pēc iepriekšēja pieprasījuma.

360 EUR bez PVN (ar PVN 435,60 eiro)

Rakstot: profesionalis@lu.lv

Zvanot: 67034983; 29198484 

Pieteikties