Kursa mērķis ir sniegt padziļinātās zināšanas Microsoft Excel izmantošanā aprēķinu veikšanai, datu apstrādē un analīzē. Kursa uzdevums ir apgūt profesionālas iemaņas darbam ar Microsoft Excel programmu. Programmas tēmas tiek aplūkotas uz praktisku piemēru pamata. Visām aplūkotajām metodēm ir atrodams praktisks pielietojums uzņēmuma darbībā – tās ļauj samazināt izmaksas, pieņemt lēmumus, pētīt tirgus, analizēt darbinieku veikumu.

 

Kurss paredzēts ekonomistiem, grāmatvežiem, biznesa analītiķiem, kas vēlas  iegūt padziļinātas datu apstrādes un analīzes zināšanas un prasmēs lietojumprogrammā Microsoft Excel. 

Pēc kursa klausītāji spēs:

 • sagatavot tabulas, aprēķinus un dokumentus drukāšanai;
 • apstrādāt un analizēt datus;
 • eksportēt failus un integrēt Microsoft Excel ar citām programmām;
 • pielietot pārbaudes iespējas;
 • pielietot analīzes rīkus (Goal Seek, Data Table, Solver, Scenario Manager);
 • pielietot un izmantot VisualBasic Application;
 • izstrādāt dinamikas un prognozes.

Ināra Kantāne, Latvijas Universitātes pasniedzēja ar praktisku pieredzi aptauju veikšanā, datu apstrādē, datu analīzē, izmantojot Microsoft Excel un SPSS paketi. Pasniedzējai ir liela pieredze arī pieaugušo datorapmācībā. Praktiskās iemaņas statistiskā analīzē pilnveidotas piedaloties projektos: URBACT II programmas ERAF projektā, ESFE projektos NVA novērtēšanas pētījumā.

 1. Microsoft Excel izmantošanas iespējas biznesa datu apstrādei un analīzei.
 2. Skaitļu attēlošanas formāti. Šūnu adresāciju veidi un to pielietošana aprēķinos. Vienkārši aprēķini.
 3. Datu kopēšana un ielīmēšana. Excel integrācija ar citām programmām. Datu atbilstības pārbaudes iespējas.
 4. Microsoft Excel funkcijas, to veidi, pielietošana. Dažādi piemēri.
 5. Diagrammu veidi. Diagrammu veidošana, un noformēšana. Kvantitatīvu datu sadalījuma atspoguļošana. Datu atspoguļošana kartē . Lapas sagatavošana izdrukāšanai. Lapas, šūnu aizsardzība.
 6. Informācijas apkopošana no vairākām tabulām, tabulu konsolidācijas izmantošana. Datu kārtošana. Datu atlase no liela datu masīva. Datu strukturēšana un starpsummu aprēķins. Datu bāzu funkcijas to pielietošana.
 7. Rakurstabulu un rakursdiagrammu veidošana. Pielietošana datu agregācijai un analīzei.
 8. Papildus datu apstrādes iespējas: tekst veida informācijas sadalīšana kolonnās, dublējošo ierakstu dzēšana.
 9. Excel izmantošana anketu datu apstrādē un analīzē. Aprakstošās un analītiskās statistikas izmantošana.
 10. Datu analīzes rīku Goal Seek, Data Table, Solver, Scenario Manager pielietošana.
 11. Attiecību izveidošana starp divām un vairākām datu tabulām.
 12. Power Pivot izmantošana liela apjoma datu analīzē. Datu apkopošana no vairākiem datu avotiem, datu importēšana Excel programmā un Data Models pielietošana.
 13. Dinamikas rindas un prognožu izstrādāšana.
 14. Koplietošanas iespēju izmantošana datu apstrādē un analīzē.
 15. VisualBasic for Application elementi un to izmantošana. Internetā pieejamo datu bāzu (oficiālo datu avotu) pārnešana un apstrāde Microsoft Excel.

Nodarbības notiks trešdienās no plkst.18.00 līdz 21.00.

360 EUR plus PVN.

Rakstot: profesionalis@lu.lv

Zvanot:  67034983; 29198484 

Pieteikties