Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Biznesa datu analīze
Pēdējās izmaiņas veiktas:
12.04.2018

Mērķauditorija:

Visi interesenti, kuri vēlas iepazīties ar biznesa datu analīzi, biznesa datu analīzes metodēm, biznesa datu analīzes tehnoloģijām (Business Inteligence – BI) un biznesa datu intelektuālās analīzes lietojumu programmām.  

Kursa anotācija:

Programma iepazīstina ar biznesa datu analīzes metodēm un tehnoloģijām. Dalībnieki iepazīstas ar biznesa datu analīzes dažādām metodēm, izpilda uzdevumus kas saistīti ar biznesa procesu prognozi, optimizāciju un imitējošo modelēšanu, biznesa datu daudzdimensiju analīzi un biznesa datu prognozējošo modelēšanu.

Ieguvumi (rezultāts):

Dalībnieki iegūst izpratni par biznesa datu analīzi, iegūst praktiskas iemaņas biznesa datu analīzes programmu pielietošanā un spēs parādīt: izpratni par datu analīzē izmantojamām tehnoloģijām; zināšanas par biznesa datu analīzes algoritmiem un to izmantošanu. Spēj veikt biznesa datu analīzi, formulēt un aprakstīt biznesa datu analīzes uzdevumus, formulēt problēmas un dot risinājumus; pielietot biznesa datu analīzes tehnoloģijas un atbilstošu programmatūru. Kursa laikā dalībnieki  apgūst prasmes sagatavot datus, analizēt, izdarīt secinājumus un prezentēt analīzes rezultātus.

Laboratorijas darbu izpildīšanas gaitā analizējot reālus datus tiek izveidoti datu analīzes un prognozes modeļi. Laboratorijas darbos tiek analizētas dati no datu bāzēm, apgūtas praktiskās iemaņas darbā ar speciālām datu intelektuālas analīzes programmām.

Metodes rezultāta sasniegšanai:

Klausītājiem jāizpilda 2 patstāvīgie uzdevumi pēc brīvi izvēlētās tēmas.

Pasniedzēji:

Juris Krasts – Mg.comp.sc., BEVF lektors datortehnoloģiju un datu analīzēs jomā . Vairāku aktuālo kursu autors un līdzautors: Uzņēmējdarbības kvantitatīvā analīze; Finanšu inženierija; Datu pētīšanas metodes un datu noliktavas; Prognozēšanas metodes;  Ir vairākas zinātniskās publikācijas par biznesa datu analīzes tendencēm.

Rita Žuka -Mg.oec., BEVF lektore datortehnoloģiju un datu analīzēs jomā. Vairāku aktuālo kursu autore un līdzautore: Business intelligence and data analysis; Tīkla datu bāzu vadības sistēmas;  Satura pārvaldes sistēmas; Datu pētīšanas metodes un datu noliktavas; Ir vairākas zinātniskās publikācijas par biznesa datu analīzes metodēm.

Kursa saturs:

Kursa tēmas orientētās uz praktisko uzdevumu risināšanu datorklasē:

 1. Viena faktora biznesa datu statistiskie prognozes modeļi un to pielietošana;
 2. Vairāku faktoru biznesa datu prognozes modeļi;
 3. Laika rindu prognoze ņemot vērā ekspertu vērtējumu;
 4. Ražošanas procesu optimizācija;
 5. Transporta izdevumu optimizācija loģistikas uzņēmumā;
 6. Biznesa procesu imitācijas modelēšana;
 7. Daudzdimensiju biznesa datu analīze. Tiešsaistes datu analīzes tehnoloģija (OLAP);
 8. Daudzdimensiju datu analīze ar rakurstabulām un rakursgrafikiem;
 9. Datu atlases un datu analīze izmantojot asociatīvās loģikas tehnoloģiju (ievads QlikView programmas izmantošanā);
 10. Datu atlases un datu analīzes programmas QlikView izmantošana uzņēmumu gada finanšu pārskata datu bāzu analīzē;
 11. Pašpietiekamās biznesa datu analīzes tehnoloģijas, speciālo datu analīzes programmu izmantošana (Excel Power Pivot, Microsoft Power BI, Qlik Sense, …);
 12. Datizrace - Data Mining. Datizraces izmantošanas pamatojums. Prognozējošā modelēšana;
 13. Datizraces uzdevumi, modeļu veidi un algoritmi;
 14. BI un mākoņdatošanas iespējas.

Grafiks:

Programmas ilgums (mēnešos): Programmas ilgums – 2 mēneši.

64 stundas klātienē, 16 stundas - patstāvīgais darbs.

Pieteikties

Kursa maksa un cita informācija:

Rakstot : profesionalis@lu.lv

Zvanot: 67034790;  29171728