Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Aprēķinu veikšana ar MS Excel
Pēdējās izmaiņas veiktas:
12.04.2018

Kursa anotācija:

Kursa mērķis ir sniegt padziļinātās zināšanas MS Excel izmantošanā aprēķinu veikšanai, datu apstrādē un analīzē. Kursa uzdevums ir apgūt profesionālas iemaņas darbam ar MS Excel programmu.
Programmas tēmas tiek aplūkotas uz praktisku piemēru pamata. Visām aplūkotajām metodēm ir atrodams praktisks pielietojums uzņēmuma darbībā – tās ļauj samazināt izmaksas, pieņemt lēmumus, pētīt tirgus, analizēt darbinieku veikumu.

Ieguvumi (rezultāts):

  • izstrādāt tabulas, efektīvi veikt aprēķinus;
  • prasmīgi sagatavot atskaiti vai citu apjomīgu datu tabulu;
  • izveidot dotiem datiem atbilstošas diagrammas;
  • izmantot Excel datu masīvu apstrādē un analīzē.

Pasniedzēji: 

Ināra Kantāne, Latvijas Universitātes pasniedzēja ar praktisku pieredzi aptauju veikšanā, datu apstrādē, datu analīzē, izmantojot SPSS paketi. Pasniedzējai ir liela pieredze arī pieaugušo datorapmācībā. Praktiskās iemaņas statistiskā analīzē pilnveidotas piedaloties projektos: URBACT II programmas ERAF projekta,  ESFE projektos NVA novērtēšanas pētījumā.

Kursa saturs:

Nr. p.k.

Tēma

Nodarbības veids L- Lekcija, Ld- Laboratorijas darbi

Paredzētais apjoms stundās

 1.

MS Excel izmantošanas iespējas. Izklājlapu darbības vide un to elementu piemērošana. Tabulu veidošana un noformēšana. Šūnu adresāciju veidi un to pielietošana aprēķinos.

L,  Ld

4

 2.

Skaitļu formāti. Datu kopēšanas veidi un to praktiska pielietošana.

L , Ld

4

 3.

Datu virknes, to pielietojums, savu datu virkņu veidošana.

L , Ld L

2

 4.

Microsoft Excel funkcijas, to veidi, pielietošana aprēķinos.

L

8

 5.

Excel funkciju praktisku pielietojumu piemēri. Tabulu aizsardzība. Ld: Darba algas aprēķinu tabulas izstrādāšana. Konsolidācijas izmantošana.

L

2

 6.

Diagrammu veidošana un noformēšana.

L , Ld

2

 7.

Izklājlapas sagatavošana izdrukāšanai.

L , Ld

2

 8.

Datu masīvu apstrāde ar Microsoft Excel. Darbs ar datu masīviem, datu kārtošana, atlase, starprezultātu aprēķināšana

L , Ld

6

 9.

Datu bāzu funkciju pielietošana datu masīva analīzē.

L , Ld

4

 10.

Rakurstabulu izmantošana datu agregācijai un analīzei. Ld.: Aprēķini ar rakurstabulu un rakursgrafiku izmantošanu.

 

4

 11.

Excel izmantošana anketu datu apstrādē un analīzē. Aprakstošās un analītiskās statistikas izmantošana.

L

2

 12.

Aptaujas anketu datu apstrāde un analīze.

Ld

4

 13.

Datu analīzes rīku Goal Seek, Table, Solver, Scenario Manager pielietošana.

L, Ld

5

 14.

VisualBasic for Application elementi un to izmantošana.

L , Ld

4

 15.

Datu pārnešana no Microsoft Excel uz citām programmām un otrādi. Interneta datu bāzu tabulu apstrāde Microsoft Excel programmā.

L

3

 

 

Kopā:

60

Grafiks: 

Pirmdienu un trešdienu vakaros no plkst.18.00 līdz 21.30.

Programmas maksa:

211,67 EUR + PVN, kopā: 256,12 EUR. 

Pieteikties

Pieteikties konsultācijai:

Rakstot: profesionalis@lu.lv

Zvanot: 67034790;  29171728