Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Zaļās prasmes
Pēdējās izmaiņas veiktas:
21.12.2013

Programmas nosaukums: Zaļās prasmes (Videi draudzīga uzņēmējdarbība).

Programmas ilgums (mēnešos):   Programmas ilgums - 2 mēneši (64.st.).
 
Programmas norise: 2 reizes nedēļā (otrdienās, piektdienās).

Pasniedzēji:

Mārtiņš Danusēvičs - Latvijas Universitātes lektors ar daudzu gadu pieredzi strādājot ar studentiem studiju kursos „Ekoloģiskā ekonomika”, „Dabas resursu ekonomika”, kuros tiek plaši pētīta mūsdienās aktuālā vides nozīme uzņēmumu panākumu sasniegšanai. Programmā tiks izmantotas iestrādnes no topošā kursa „Inovatīvas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vadības modeļi”.


Džineta Dimante -   Ar vidi un ilgtspējīgu attīstību saistītus studiju kursus Latvijas Universitātē pasniedz kopš 2008. gada. Viņas pētījumi un publikācijas starptautiskos zinātniskos izdevumos galvenokārt saistīti ar vides problēmu risināšanu un izglītību ilgtspējīgai attīstībai. 2012. gadā kā Fulbraita stipendiāte viņa veica pētījumu par ilgtspējīgu attīstību ASV. Par vides aspektiem biznesā viņa ir lasījusi studiju kursu arī Gotlandes universitātē Zviedrijā. Džineta Dimante regulāri piedalās konferencēs un kvalifikācijas paaugstināšanas semināros. Pēdējais no tiem notika uz buru kuģa nedēļu burājot Baltijas jūrā, tādejādi savienojot ilgtspējīgas attīstības praksi un teoriju.


Programmas apraksts

Programmas mērķis ir iepazīstināt kursa dalībniekus ar uzņēmējdarbības vadības principiem, kas paredz inovāciju ieviešanu uzņēmuma darbībā un nodrošina ilgtspējīgu uzņēmuma darbību un līdzsvaro ekonomiskās un ekoloģiskās komponentes prasības, veicinot efektīvāku un atbildīgāku dabas resursu patēriņu. Kursa mērķauditorija ir mazo un vidējo uzņēmumu vadītāji, nodaļu vadītāji, uzņēmumu darbinieki, kas ir atbildīgi par uzņēmuma attīstības plānošanu.

Rezultāti

Kursā tā dalībnieki tiek iepazīstināti ar ekonomikas un dabas vides mijiedarbību, savstarpējām saiknēm, tiek aplūkoti dabas resursu veidi, to ieguves un patēriņa specifika, mehānismi dabas resursu krājumu novērtēšanai un ilgtspējīgai lietošanai. Tiek aplūkoti videi draudzīgas uzņēmējdarbības principi, kas paredz ilgtspējīgi izmantot dabas resursus, nodrošināt to taupīšanu, saglabāšanu, apsaimniekošanu. Kā daļa no dabas resursu plūsmas tiek aplūkota energoefektivitāte, tās paaugstināšanas ietekme uz uzņēmuma ilgtspējību.
Kursa dalībnieki izstrādā projektu, kura ietvaros tiek analizēts uzņēmums un piedāvāti risinājumi šī uzņēmuma dabas resursu patēriņa samazināšanai un piedāvāti inovatīvi risinājumi piedāvāto preču un pakalpojumu izstrādāšanā vai pārveidē.

Programmas tēmas tiek aplūkotas uz praktisku piemēru pamata. Tiek aplūkotas situācijas no visas pasaules pieredzes, kas liecina par vides un ekonomikas mijiedarbību. Tiek pētīts, kā vadošie pasaules uzņēmumi izmanto zaļās prasmes kā savu konkurētspēju veicinošu elementu.


Tēmas:

1. Ekonomikas un dabas vides mijiedarbība. Ilgtspējīgā attīstība tautsaimniecībā un uzņēmējdarbībā
2. Dabas resursu klasifikācija. Resursu krājumi un to vērtēšanas metodes
3. Atjaunojamo un neatjaunojamo resursu loma ekonomikā, to ilgtspējīgas apsaimniekošanas metodes
4. Materiālu plūsmas ekonomikā. Produkta aprites cikla analīze
5. Atkritumu plūsmas ekonomikā. Atkritumu un izmešu regulēšanas metodes
6. Videi draudzīgas uzņēmējdarbības principi. Dabas resursu ekonomija
7. Inovatīvas, ilgtspējīgas un videi draudzīgas uzņēmējdarbības vadības modelis
8. Vides pārvaldības sistēmas. Uzņēmējdarbības dabas resursu patēriņa un vides ietekmes monitoringa metodes

Programmas rezultāts ir studējošo izstrādāts videi draudzīga uzņēmuma projekts
.

Programmas maksa:
158.68 Ls + PVN, kopā: 192.00 Ls.
Programmas maksa: 225.78 EUR + PVN, kopā: 273.19 EUR.

Par atlaidēm lūdzu zvaniet: 67034790, 29171728