Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Vides aizsardzības pamati (Ilgtspējas nodrošināšana)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
21.12.2013

Programmas nosaukums: Vides aizsardzības pamati (Ilgtspējas nodrošināšana)

Programmas ilgums (mēnešos):   Programmas ilgums - 2 mēneši (64.st.).

Programmas sākums:  2 reizes nedēļā (otrdienās, piektdienās).

Pasniedzēji:

Džineta Dimante ar vidi un ilgtspējīgu attīstību saistītus studiju kursus Latvijas Universitātē pasniedz kopš 2008. gada. Viņas pētījumi un publikācijas starptautiskos zinātniskos izdevumos galvenokārt saistīti ar vides problēmu risināšanu un izglītību ilgtspējīgai attīstībai. 2012. gadā kā Fulbraita stipendiāte viņa veica pētījumu par ilgtspējīgu attīstību ASV. Par vides aspektiem biznesā viņa ir lasījusi studiju kursu arī Gotlandes universitātē Zviedrijā. Džineta Dimante regulāri piedalās konferencēs un kvalifikācijas paaugstināšanas semināros. Pēdējais no tiem notika uz buru kuģa nedēļu burājot Baltijas jūrā, tādejādi savienojot ilgtspējīgas attīstības praksi un teoriju.

Mārtiņš Danusēvičs ir Latvijas Universitātes lektors ar daudzu gadu pieredzi strādājot ar studentiem studiju kursos „Ekoloģiskā ekonomika”, „Dabas resursu ekonomika”, kuros tiek plaši pētīta mūsdienās aktuālā vides nozīme uzņēmumu panākumu sasniegšanai. Programmā tiks izmantotas iestrādnes no topošā kursa „Inovatīvas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vadības modeļi”.

Programmas apraksts

Programmas mērķis ir veidot gan darba devēju, gan darba ņēmēju izpratni par vides aizsardzības un dabas resursu lomu ekonomikā un uzņēmējdarbībā.

Kursa uzdevumi:

 1. sniegt zināšanas par  vides aizsardzības pasākumiem uzņēmējdarbībā;     
 2. iepazīt neatjaunojamo un atjaunojamo resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas specifiku;     
 3. izvērtēt nozīmīgākās  resursu taupīšanas iespējas  saimnieciskajā darbībā;    
 4. apgūt ISIS metodi kādas sistēmas ilgtspējas novērtēšanai un uzlabošanai.


Rezultāti
Apgūstot studiju kursu, kursa klausītāji orientējas vides aizsardzības problemātikā, izprot dabas resursu ierobežotības ietekmi uz saimniecisko darbību, spēj analizēt saimnieciskās darbības ietekmi uz vidi; izprot regulēšanas instrumentu lomu vides aizsardzībā; spēj izstrādāt priekšlikumus ietekmes uz vidi samazināšanai dažādās dzīves jomās.

Iegūstamās profesionālās kompetences: spēj veikt vienkāršotu aprites cikla novērtējumu; prot novērtēt sistēmu ilgtspēju, izmantojot ISIS metodi; apgūst iemaņas strādājot komandā.

Programmas tēmas tiek aplūkotas uz praktisku piemēru pamata. Tiek aplūkotas situācijas no visas pasaules pieredzes, kas liecina par vides un ekonomikas mijiedarbību. Individuāli katrs klausītājs  veic kāda produkta vai pakalpojuma vienkāršotu aprites cikla analīzi. Klausītāji, strādājot grupās, veic izvēlētas sistēmas (uzņēmums, pašvaldība, nozare vai tml.) praktisku ilgtspējas analīzi un izstrādā priekšlikumus tās uzlabošanai.

Tēmas:

 1. Ekonomikas un dabas vides mijiedarbība.
 2. Vides aizsardzības svarīgākās problēmas. Dabas resursu klasifikācija.
 3. Atjaunojamo un neatjaunojamo resursu  ilgtspējīgas apsaimniekošanas metodes.
 4. Produkta aprites cikla analīze. Eko-dizaina principi.
 5. Materiālu plūsmas ekonomikā. Cirkulārā ekonomika un atkritumu samazināšanas metodes.
 6. Sistēmas ilgtspējas analīze izmantojot ISIS metodi.
 7. Vides problēmu analīze izmantojot DPSIR sistēmu. Tās pielietojums dažādos vadības līmeņos.
 8. Ilgtspējīga attīstība. Ilgtspējīgas attīstības rādītāji.


Programmas ietvaros tiek vērtēts individuālā projekta – aprites cikla analīze un grupu darba – sistēmas ilgtspējas analīze rezultāts.

Programmas maksa: 158.68 Ls + PVN , kopā 192.00  Ls.

Programmas maksa: 225.78 EUR + PVN , kopā 273.19 EUR.

Par atlaidēm lūdzu zvaniet: 67034790, 29171728