Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Lietišķā angļu valoda ar priekšzināšanām (C1)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
11.04.2014

Programmas nosaukums: Lietišķā angļu valoda ar priekšzināšanām (C1)

Programmas ilgums (mēnešos):   Programmas ilgums –  1,5 (intensīvais kurss)   vai 2,5 mēnesi (3 reizes nedēļā), vai 4 mēnesi (2 reizes nedeļā).

Programmas norise: Intensīvais kurss (katru darba dienu no 9.00-12.00), trīs vai   divas reizes nedēļā pa vakariem ( 18.00-21.30)

Pasniedzēji:

Jeļena Piele, Dr philol. MBA OU
 
J.Piele Lielbritānijas Atklātās Universitātes Atklātās biznesa skolas  sertificēts tutors (konsultants) marketinga, finanšu un resursu vadības nozarē.
 
Darba pieredze šajā jomā no 1995.g. Strādā kā ar vietējam, tā arī savienotām un ārzemju  sabiedrībām (IAG, Philips, British Know-How Fund u.c.)
Katru pusgadu stažējas kā Atklātās biznesa skolas (Open University)  tutors.
 
Rīko treniņus un konsultācijas vadītājiem, piedalās marketinga un reklāmas akcijās, biznesa plānu un uzņēmumu stratēģiskās attīstības programmu  izstrādāšanā.


Rezultāti
Pēc kursa sekmīgas pabeigšanas klausītāji, saskaņā ar Cambridge English: Business Preliminary, spēj:
- saprast garāku runu angļu valodā par biznesa tēmām (izpratne, klausīšanās);
- lasīt un saprast specialitātes literatūru angļu valodā par programmā izņemtajām specialitātes tēmām (izpratne, klausīšanās);
- atrast internetā un prezentēt angļu valodā informāciju par vadības stilu un struktūru, izvērtējot atšķirīgus viedokļus (runāšana, monologs);
- apstrādāt un prezentēt informāciju no dažādiem avotiem par programmā izņemtajām tēmām (runāšana, monologs);
- sagatavot rakstveidā biznesa vēstuļu, kā arī izmantot lietišķu un neoficiālu stilu e-pasta vēstulēs angļu valodā (rakstīšana).

Kursa mērkis
Programmas mērķis ir attīstīt studentu mutiskās un rakstiskās angļu valodas prasmes pielietošanai dažādās komercdarbības jomās. Programmā ietvertas vispārējas darbinieka un uzņēmuma tēmas, sasaista norises uzņēmumā ar to lingvistisko atspoguļojumu angļu valodā, sniedzot saturiski un lingvistiski pamatotas valodas lietojuma prasmes. Programmā tiek apgūtas tādas akadēmiskās prasmes, kā akadēmisko kopsavilkumu, diskusiju un prezentāciju veidošana. Klausītāji angļu valodā patstāvīgi lasa savas nozares literatūru, iepazīstas ar lietišķās korespondences pamatiem, gatavo prezentāciju par darbinieka lomu uzņēmumā, kā arī tiek stimulēti izteikt un pamatot savu viedokli diskusijās.

Kursa saturs

1. Politika (praktiskās nodarbības 6 st.).
Runāšana: diskusija par vēlēšanām, izmantojot salikto tagadni un ilgstošo salikto tagadni konkrētos runāšanas uzdevumos (mutiskos).
Lasīšana: informācija par Britu politisko dzīvi, fragments no grāmatas.
Rakstīšana: paziņojumi.

2. Skolas un likumi (praktiskās nodarbības 6 st.).
Runāšana: diskusija par Lielbritānijas skolām. Atļaujas došana vai noraidīšana.
Lasīšana: raksts par privātskolām.
Rakstīšana: noteikumi un likumu kārtība.

3. Apmācība (praktiskās nodarbības 8 st.).
Runāšana: padomu un paskaidrojumu sniegšana; prioritāšu noteikšana; lomu spēle.
Lasīšana: raksti par amerikāņu angļu valodu un neverbālo komunikāciju.
Rakstīšana: darba pieteikuma (motivācijas) vēstule; CV (dzīves un darba gājums).

4. Dzīvā pasaule (praktiskās nodarbības 7 st.).
Runāšana: diskusija par klimatu un laika apstākļiem, saruna par valstīm, attēlu aprakstīšana.
Lasīšana: raksts.
Rakstīšana: atstāstījums.

5. Darba dzīve (praktiskās nodarbības 7 st.).
Runāšana: diskusija patika un nepatika; viedokļa izteikšana izmantojot valodas funkcijas, izmantojot viedokļa apstākļa vārdus izteikšanai.
Lasīšana: laikraksta raksts.
Rakstīšana: atskaite/ziņojums.

6. Instruēšana (norādījumu došana) (praktiskās nodarbības 7 st.).

Runāšana: politika, darbs, ceļošana tuksnesī.
Lasīšana: fantastika, skolas dokumenti.
Rakstīšana: kopsavilkums, aptaujas rezultāti.

7. Sports (praktiskās nodarbības 7 st.).
Runāšana: diskusija par sportu, nožēlas un līdzjūtības izteikšana: runāšana par sasniegumiem (manage to) – spēt.
Lasīšana: raksts.
Rakstīšana: vēstules rakstīšana.

8. Palīdzība cilvēkiem (praktiskās nodarbības 8 st.).
Runāšana: diskusija par palīdzības sniegšanu un saņemšanu, lūgums pēc palīdzības;
Pienākumi.
Lasīšana: raksts.
Rakstīšana: kopsavilkums, tulkojums, vingrinājumi.

9. Bankas un nauda (praktiskās nodarbības 8 st.).
Runāšana: diskusija par finansēm (saruna) un banku biznesu, dažādu līmeņu iespējamību un saistību izteikšana; spriešanas spēju parādīšana un formālu lūgumu izteikšana (pieprasījumu).
Lasīšana: raksts par Anglijas banku no mācību grāmatas.
Rakstīšana: banku pakalpojumu konts.

10. Ziņas (praktiskās nodarbības 8 st.).
Runāšana: diskusija (saruna) par ziņu avotiem, prioritāšu noteikšana, ziņošana, dialogi.
Lasīšana: raksts par BBC no mācību grāmatas.
Rakstīšana: kopsavilkums.

11. Senlietas un izsoles. (praktiskās nodarbības 8 st.).

Runāšana: diskusija par pirkšanu un pārdošanu, lietu aprakstīšana (raksturošana).
Lasīšana: raksts par britu mīlestību uz mākslu, enciklopēdijas rakstu par Sotheby`s no mācību grāmatas.
Rakstīšana: aprakstošs raksts.

12. Par spīti grūtībām.(praktiskās nodarbības 8 st.).
Runāšana: diskusija par invaliditāti, attieksmes izteikšana par dažādām lietām, dalīšanās pieredzē.
Lasīšana: laikrakstā raksts par noziegumu.
Rakstīšana: aptauja

13 Dažādas kultūras (praktiskās nodarbības 8 st.).
Runāšana: atklāta diskusija par pārcelšanos, dzīves vietas nomaiņa, lomu spēles, prioritāšu noteikšana.
Lasīšana: laikraksta raksts. Brošūras raksts par GAP programmu.
Rakstīšana: kopsavilkums.

14 Mistērijas (praktiskās nodarbības 8 st.).

Runāšana: diskusija par mistērijām. Secinājumu un pieņēmumu izteikšana.
Lasīšana: raksts no mācību grāmatas par Stonehenge.
Rakstīšana: pieņēmumi.

15 Līdz 2025.gadam (praktiskās nodarbības 8 st.).
Runāšana: diskusija (saruna) par nākotni, prioritāšu izteikšana.
Lasīšana: laikraksta raksts.
Rakstīšana: plāni.

16 Atmiņas (praktiskās nodarbības 8 st.).
Runāšana: saruna par grupu, par dzīves sasniegumiem, par dažādiem darbiem.
Lasīšana: laikraksta raksts.
Rakstīšana: gramatikas vingrinājumi.

17 Rezultāts (praktiskās nodarbības 6 st.).
(Kursa pārskats) Runāšana: prezentācijas sniegšana, lietu apspriešana, jautājumu uzdošana.
Lasīšana: izpratnes pārbaude.
Rakstīšana: gramatikas vingrinājumi.

Programmas maksa: 426,86 Eiro plus PVN    89,64 Eiro, Kopā  516,50 Eiro

Par atlaidēm lūdzu zvaniet: 67034790, 29171728