Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Lietišķā angļu valoda ar priekšzināšanām (B2)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
11.04.2014

Programmas nosaukums: Lietišķā angļu valoda ar priekšzināšanām (B2)

Programmas ilgums (mēnešos):   Programmas ilgums –  1,5 (intensīvais kurss)   vai 2,5 mēnesi (3 reizes nedēļā), vai 4 mēnesi (2 reizes nedeļā).
 
Programmas norise: Intensīvais kurss (katru darba dienu no 9.00-12.00), trīs vai   divas reizes nedēļā pa vakariem ( 18.00-21.30)

Pasniedzēji:

Jeļena Piele, Dr philol. MBA OU
 
J.Piele Lielbritānijas Atklātās Universitātes Atklātās biznesa skolas  sertificēts tutors (konsultants) marketinga, finanšu un resursu vadības nozarē.
 
Darba pieredze šajā jomā no 1995.g. Strādā kā ar vietējam, tā arī savienotām un ārzemju  sabiedrībām (IAG, Philips, British Know-How Fund u.c.)
Katru pusgadu stažējas kā Atklātās biznesa skolas (Open University)  tutors.
 
Rīko treniņus un konsultācijas vadītājiem, piedalās marketinga un reklāmas akcijās, biznesa plānu un uzņēmumu stratēģiskās attīstības programmu  izstrādāšanā.

Programmas  mērķis:

Programmas mērķis ir attīstīt studentu mutiskās un rakstiskās angļu valodas prasmes pielietošanai dažādās komercdarbības jomās. Programmā ietvertas vispārējas darbinieka un uzņēmuma tēmas ,sasaista norises uzņēmumā ar to lingvistisko atspoguļojumu angļu valodā, sniedzot saturiski un lingvistiski pamatotas valodas lietojuma prasmes. Programmā tiek apgūtas tādas akadēmiskās prasmes, kā akadēmisko kopsavilkumu, diskusiju un prezentāciju veidošana. Klausītāji angļu valodā patstāvīgi lasa savas nozares literatūru, iepazīstas ar lietišķās korespondences pamatiem, gatavo prezentāciju par darbinieka lomu uzņēmumā, kā arī tiek stimulēti izteikt un pamatot savu viedokli diskusijās.

Rezultāti:

Pēc programmas sekmīgas pabeigšanas, klausītāji, saskaņā ar TOEFL Intermediate (vai Kembridžas angļu: Pre-Intermediate līmeņa standarts), spēj:

- Uzklausīt un saprast sarunas galvenās ikdienas un darba situācijās;
- Lasīt un saprast tekstus šajā līmenī
- Atrast internetā un prezentēt angļu valodā informāciju par nepieciešamo, izvērtējot atšķirīgus viedokļus (Runāšana, Monologs);
- Apstrādāt un prezentēt informāciju no dažādiem avotiem (Runāšana, Monologs), runāt par tagadni, pagātni un nākotni;
- Sagatavot rakstveidā Biznesa vēstuli, kā arī izmantot lietišķu un neoficiālu stilu e-pasta vēstulēs angļu valodā (rakstīšana).

1 Personīga informācija (praktiskās nodarbības 18 st.).
Izglītība. Darba pieredze. Izskats. Atpūta.
Sevis prezentēšana, jautājumu uzdošana
TOEFL uzdevumi, dialogi.
E-pasts, CV : gramatikas vingrinājumi

2 Iepirkšanās. Pirkšana. Pārdošana.(praktiskās nodarbības 20 st.).
Pasūtījumi, Parakstīt pieprasījumu, Norunāt tikšanos,
Lietišķa saruna Lomu spēles TOEFL uzdevumi, dialogi Rēķina izrakstīšana, pasūtījums.
E-pasts: gramatikas vingrinājumi

3 Veselība (praktiskās nodarbības 18 st.).

Ārsta apmeklējums. Veselība un slimības. Lūgums palīdzēt.
Veselības apdrošināšana. Ceļu satiksmes avārijas.
Diskusijas. Lomu spēles
Telefonsarunas TOEFL uzdevumi, dialogi, gramatikas vingrinājumi.

4 Komandējumi. Ceļošana. (praktiskās nodarbības 20 st.).

Lidojumu un viesnīcu rezervēšana,
Ēšana ārpus mājas, Ceļu satiksmes noteikumi un braukšana.
Lomu spēles. TOEFL uzdevumi, dialogi, mazās tēzes. Uzziņas,
E-pasts: gramatikas vingrinājumi

5 Darbs. (praktiskās nodarbības 18 st.).
Darba apraksts,
Pieteikšanās darbā,
Darba pienākumi,
Instrukcijas
Lomu spēles TOEFL uzdevumi, Dialogi Instrukcijas, atskaites, gramatikas vingrinājumi

6 Kā lietas darbojas. (praktiskās nodarbības 20 st.).

Neparedzēti gadījumi,
Darot jaunas lietas,
Lietu raksturojums
Lomu spēles,
Situāciju analīzes TOEFL uzdevumi, Dialogi, Mazās tēzes,kopsavilkumi,gramatikas vingrinājumi

7 Pārbaude (praktiskās nodarbības 6 st.).
Lasīšana: izpratnes pārbaude
Sniedzot prezentāciju, apspriežot lietas, uzdodot jautājumus Audio tests Rakstisks tests.

Programmas maksa: 426,86 Eiro plus PVN    89,64 Eiro, Kopā  516,50 Eiro

Par atlaidēm lūdzu zvaniet:
67034790, 29171728