Programmas dalībnieki iegūs zināšanas par multimediju elementiem, multivides tehnoloģiju pamatiem, apgūs iemaņas darbā ar multivides objektiem (attēlu, skaņu un video failiem) un apgūs praktiskas iemaņas multivides tehnoloģiju komponenšu projektēšanā, formēšanā, apstrādē un multivides projekta izveidē. 

Dalībnieki apgūs prezentāciju un citu multivides materiālu veidošanas un izstrādes lietojumprogrammas. Rezultātā dalībnieki apgūs multimediju dizaina kompetenci. 

Apmācību laikā dalībnieki iegūs zināšanas par:  

 • organizācijas darba nodrošināšanu tīmeklī; 
 • digitālā mārketinga rīku pielietošanu notikumu un pasākumu organizēšanā; 
 • multivides komponentu projektēšanu, apstrādi un izmantošanu izglītības, sociālo un kultūras pasākumu popularizācijā un prezentēšanā; 
 • Eiropas Parlamenta direktīvu par autortiesībām ES-2019 radošo produktu izplatīšanai internetā 

Spēs: 

 • orientēties vizuālās un verbālās informācijas pasaulē; 
 • nodrošināt organizācijas darbu tiešsaistē un tam nepieciešamās vides izveidi; 
 • vadīt tiešsaistē notikumus, izmantot kultūras valodas pamatus un piemērot tos pasākumu organizēšanas un veidošanas procesā; 
 • sadarboties ar projekta realizācijā nepieciešamo tehnoloģiju speciālistiem: video uzņemšanas un digitālās apstrādes, apgaismošanas, vizuālās komunikācijas un apskaņošanas tehnoloģijās; 
 • sagatavot tīmekļa lietošanai elementus: attēlus, animāciju, grafikas elementus, logotipus, video un izveidot tīmekļa vietnes, kuras pēc tam var skatīt datorā lokāli vai publicēt internetā; 
 • sastādīt pasākuma līdzfinansējuma plānu un izmantot to darba procesā; 
 • patstāvīgi risināt individuālus uzdevumus; 
 • tiešsaistē vadīt notikumus, pielietojot mākslas valodas pamatus un piemērojot tos pasākumu organizēšanas un veidošanas procesā; 
 • pielietot ar jomu saistītos profesionālos standartus un dokumentāciju; 
 • koordinēt aktivitātes virtuālajā telpā, organizēt darbu komandā un saskaņot pasākuma realizēšanas iespējas; 
 • izmantot multivides valodas pamatus un projekta domāšanu, piemērot tos  notikumu organizēšanā un veidošanā, analizēt pasākumu ietekmi uz mērķauditoriju; 
 • veikt darba uzdevumu profesionālo analīzi, informācijas apstrādi ar digitālo servisu, atrast virtuālās bibliotēkas, servisus, platformas kultūras pasākuma tematiskās bāzes precizēšanai un sabiedrības prasību nodrošināšanai. 

Kompetences

Multimediju dizains

Kam paredzēta programma

Sabiedriskajā sektorā darbiniekiem, kuriem pirms apmācības ir digitālās prasmes 2.līmenis. Prasme strādāt ar Interneta pārlūkprogrammām un Google WEB. Prasme veidot Zoom profilu un konferences tiešsaistē. Pretendentiem jābūt prasmei strādāt ar MS Office programmām - Word, Excel un PowerPoint.  

Pasniedzēji 

Projektu vadīšanas nozares profesionāļi, biznesa un komandas vadīšanas treneri un praktiķi. Kā arī Latvijas Universitātes docētāji. 

Grafiks

Mācības notiks 1 reizi nedēļā, darba dienu vakaros no plkst. 18.00 - 21.45

Programmas apjoms ir 160 akadēmiskās stundas un ilgums - 4 mēneši 

Nodarbības tiešsaistē - 110 akadēmiskās stundas 

Praktiskie patstāvīgie vai grupas darbi tiešsaistē - .50 akadēmiskās stundas 

Maksa par dalību apmācībās

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:  

 • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 51.20 eiro 
 • Par uzņēmuma vai personīgajiem līdzekļiem - 512 eiro  

Ārpus projekta laika - 775 eiro 

Piesakieties uz konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 29198484