Programma tiem, kurus interesē inovācijas, to ieviešana, izmantojot dizainu un dizaina domāšanu, savu ideju attīstīšana līdz produktam un tā virzīšana tirgū, izmantojot digitālo mārketingu.

Programmas gaitā dalībnieki uzzinās, kā komunicēt ar patērētājiem digitālajā vidē, kā pozicionēt savu produktu, mijiedarbojoties tradicionālajiem un digitālajiem tirdzniecības kanāliem, kā arī daudzas citas tēmas, kas dalībniekiem ļaus izmantot šīs zināšanas praktiski savā darbā.

Programmas dalībnieki apgūs zināšanas par: 

 • dizaina domāšanas teoriju, tās pielietojumu uzņēmējdarbības praksē; 
 • inovācijām, to ieviešanu, izmantojot dizainu un dizaina domāšanu; 
 • komunikāciju ar patērētājiem digitālajā vidē; 
 • uzņēmuma tīmekļa vietnes veidošanas mārketinga principiem; 
 • lietotāju un dizaina izpētes metodēm.

Dalībnieki gūs prasmes: 

 • pozicionēt savu produktu, mijiedarbojoties tradicionālajiem un digitālajiem tirdzniecības kanāliem; 
 • attīstīt ideju, izveidot prototipu un to notestēt.

Kam paredzēta programma

Programma paredzēta tiem interesentiem, kuri vēlas ieviest uzņēmumā inovācijas, pielietojot dizaina domāšanu un virzīt tās tirgū, izmantojot digitālo mārketingu.

Tēmas

 • Dizaina domāšana uzņēmējiem.
 • Dizaina domāšanas teorija, tās pielietojums uzņēmējdarbības praksē.
 • Lietotājs un dizaina izpētes metodes.
 • Uzņēmējdarbības vide un iesaistītas puses.
 • Idejas attīstības metodes. Prototipēšana un testēšana.
 • Prototipēšanas metodes.
 • Veiksmīgu inovāciju kods. Inovāciju tendences mūsdienās.
 • Produkta ieviešanas tirgū metodoloģija.
 • Komunikācijas tehnikas projekta attīstībai.
 • Digitālais mārketings. Digitālā mārketinga komplekss un instrumenti.
 • Patērētāju uzvedības īpatnības digitālajā vidē.
 • Digitālā segmentēšana.
 • Uzņēmuma tīmekļa vietnes veidošanas mārketinga principi.
 • Mobilās aplikācijas izstrāde. Progresīva mobilā aplikācija (Progressive Web Application).
 • Digitālo mārketinga projektu veidošana un vadīšana.
 • Digitālo un tradicionālo tirdzniecības kanālu mijiedarbība klientu apmierinātības nodrošināšanai.
 • Sociālo mediju mārketinga īpatnības un stratēģijas.
 • Satura mārketinga īpatnības.
 • Satura/konteksta reklāma.
 • Google Ads risinājumi.
 • Google Analytics.

Pasniedzēji

Dr.philol. Baiba Holma. Viņas pētniecības intereses un mācību kursi ir saistīti ar informācijas apstrādi, organizēšanu, meklēšanu, digitalizāciju un digitālo kolekciju novērtēšanu,  dažādām informācijas kompetencēm (informācijpratību, medijpratību un digitālo pratību), kā arī dizaina domāšanas metožu lietošanu jaunu risinājumu meklēšanai. 

Mg.sc.pol. Miķelis Bendiks ir vadības konsultants digitālās transformācijas, procesu vadības un uzlabojumu projektu jomās, kā arī aktīvi strādā kā pārmaiņu un inovāciju fasilitātors. Sertificēts LEGO® SERIOUS PLAY® fasilitātors. Miķelim ir vairāk kā 10 gadu pieredze vadītāja amatā starptautiskos uzņēmumos biznesa konsultāciju, IT un mazumtirdzniecības nozarēs. Regulāri pasniedz kursus un mācību seminārus vairākās Latvijas universitātēs un Komercizglītības centrā. 

Grafiks

Mācības notiks 1 vai 2 reizes nedēļā darba dienu vakaros  no plkst. 18.00. līdz plkst. 21.45.

Programmas apjoms ir 160 akadēmiskās stundas un ilgums - 4 mēneši  

Nodarbības tiešsaistē - 96  akadēmiskās stundas  

Praktiskie patstāvīgie vai grupas darbi - 64   akadēmiskās stundas  

Maksa

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:   

 • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 40.00 eiro  
 • Par uzņēmuma vai personīgajiem līdzekļiem - 400 eiro   

Ārpus projekta laika - 680 eiro 

 

Piesakieties uz konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 29198484