Projektu vadīšanā tiek pielietoti vairāki starptautiskie standarti, kuros tiek noteikts un definēts, kas ir projekts, projektu vadīšana, projektu vadīšanas procesi. Profesionāla projektu vadība paredz specifisku projektu vadīšanas metožu pielietošanu projektu izstrādē. Pielietojot šīs metodes ir iespējams pārvaldīt gan sarežģītus un dinamiskus projektus, gan projektus mūsu ikdienā.

 

Projektu vadītāji, projektu komandas dalībnieki un citi interesenti.

Kursa mērķis ir nodrošināt nepieciešamās pamatzināšanas projektu vadīšanā, gūt priekšstatu par pielietojamām projektu vadīšanas metodēm un instrumentiem, kā arī to praktisku pielietošanu projektos. Kursa dalībnieki iegūs pamatiemaņas projektu plānošanā un sagatavošanā, kā arī veikt projektu novērtēšanu un uzraudzību vadoties pēc projektu vadīšanas metodēm, kas tiek pielietotas starptautiskos projektu vadīšanas standartos ( PMI un IPMA).

Projektu vadītāju profesionālās apvienības valdes priekšsēdētāja un Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Emeritus prof. Žaneta Ilmete, Projektu vadītāju profesionālās apvienības valdes loceklis PhD.cand Emīls Pūlmanis un Projektu vadītāju profesionālās apvienības valdes locekle PhD.cand Silvija Bruņa.

  1. Projekta inicializācijas process (problēmas analīze, mērķu formulēšana, izmaksu un ieguvumu analīze, projekta interesentu analīze, projekta priekšlikuma sagatavošana);
  2. Projekta plānošanas process (projekta finanšu un resursu plāna izstrāde, projekta rokasgrāmatas sagatavošana, struktūras plānošana);
  3. Projekta īstenošanas process (projekta sarakstes dokumentācija un komunikācijas veidi);
  4. Projekta noslēguma un uzraudzības process (robežstabu trendanalīze, risku vadība un projekta noslēguma dokumentācija).

Nodarbības notiks vienu reizi nedēļā trešdienās no plkst. 18.00 līdz 21.45. 

EUR 430 ar PVN

Rakstot: profesionalis@lu.lv

Zvanot: 67034983; 29198484 

Pieteikties