Projektu vadīšanā tiek pielietoti vairāki starptautiskie standarti, kuros tiek noteikts un definēts, kas ir projekts, projektu vadīšana, projektu vadīšanas procesi. Profesionāla projektu vadība paredz specifisku projektu vadīšanas metožu pielietošanu projektu izstrādē. Pielietojot šīs metodes ir iespējams pārvaldīt gan sarežģītus un dinamiskus projektus, gan projektus mūsu ikdienā.

Mācību programmas dalībnieki gūs zināšanas par portfeļu un programmu vadīšanu, kā arī par projektorientētas organizācijas principiem.  

Mācību programmas dalībnieki apgūs prasmes:  

  • izprast galvenos multiprojektu jēdzienus un to pielietojumu 
  • identificēt un risināt projektu īstenošanas problēmas izmantojot IT rīkus 
  • identificēt pareizo pielietošanas mehānismu savā organizācijā vai komandā 

Dalībnieki gūs kompetences pielietot nepārtrauktās pilnveides un ekselences principu izmantojot digitālos rīkus, kā arī atpazīt un pielietot metodes, IT rīkus un to praktisko pielietošanu multiprojektos. 

Grafiks

Mācības notiks darba dienu vakaros no plkst. 18.00 līdz 21.45 vienu vai divas reizes nedēļā. 

Programmas apjoms ir 160 stundas un ilgums – 4 mēneši. 

  • Teorija tiešsaistē – 64 stundas (no tām 30 stundas patstāvīgi). 
  • Praktiskie darbi tiešsaistē – 96 stundas (no tām 50 stundas patstāvīgi).

Maksa par dalību apmācībās

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:  

  • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 40.00 eiro 
  • Par uzņēmuma vai personīgajiem līdzekļiem - 400 eiro  

Ārpus projekta laika - 775 eiro

Piesakieties uz konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 29198484