Apgūstot programmu iegūsiet zināšanas un prasmes, lai veiksmīgi stātos pretī tiešsaistes darba izaicinājumiem - spētu efektīvi izstrādāt projektus digitālajā vidē un vadīt komandu attālinātā darba apstākļos.

Šī programma ir paredzēta tiem, kuri ikdienā vada cilvēku komandu un saskaras ar darba plānošanu digitālajā vidē. Pēc programmas apgūšanas pratīsiet izmantot mūsdienu rīkus, lai veicinātu visu komandas dalībnieku potenciāla atvēršanu un virzību uz kopīgu rezultātu, neatkarīgi no tā, vai darbs norisinās klātienē vai attālināti. Rezultātā Jūs iegūsiet teorētiskas un praktiskas iemaņas biznesa WEB (mājas lapas, lietotnes) projektu izstrādē un īstenošanā, pielietojot biznesa projektu vadīšanas metodes un jaunākos IT instrumentus. ­

Kam paredzēta programma

Visiem interesentiem, kam ir saistoša biznesa un WEB vide

Tēmas 

 • Biznesa WEB projektu uzsākšana un plānošana ar IT rīkiem. 
 • Biznesa WEB projektu plānošana ar IT rīkiem. 
 • Digitālo rīku izmantošana savu prasmju novērtēšanā un personīga profila veidošanā. 
 • Digitālo rīku izmantošana darbinieku iesaistei organizācijas vadībā. 
 • Digitālo prasmju izmantošana komunikācijai komandā un organizācijā. 
 • Biznesa WEB projekti. 
 • Komunikācija komandā un organizācijā, tai skaitā digitālajā vidē. 
 • Pašvērtējums un vadītāju personības pilnveidošana. 
 • Organizācijas veidošana un stiprināšana. 
 • Komandas veidošana.  
 • Cieņpilna uzvedība un konfliktu risināšana.

Pasniedzēji

Projektu vadīšanas nozares profesionāļi, biznesa un komandas vadīšanas treneri un praktiķi.  

Grafiks

Mācības notiks darba dienu vakaros no plkst. 18.00 līdz 21.45 vienu vai divas reizes nedēļā. 

Programmas apjoms ir 160 stundas un ilgums – 4 mēneši. 

Teorija tiešsaistē – 62 stundas (no tām 17 stundas patstāvīgi). 

Praktiskie darbi tiešsaistē – 98 stundas (no tām 41 stunda patstāvīgi). 

Maksa par dalību apmācībās

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:  

 • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 51.20 eiro 
 • studējot par personīgajiem līdzekļiem - 512 eiro 

Ārpus projekta laika - 775 eiro 

Piesakieties uz konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 29198484