DevOps ir programmatūru izstrādes metode, kuras pamatā ir komunikācijas uzlabošana un procesu paātrināšana starp iztrādes speciālistiem un projektu vadītājiem.  

Programmas dalībnieki apgūs DevOps metodes specifiku, pamatprasmes darbam ar rīkiem Ansible, Terraform, Vagrant, moderno lietojumu un infrastruktūras novērošanas principus, kā arī vienkāršas piegāžu automatizācijas, mākoņu skaitļošanas un monitoringa risinājumus.  

Apmācību rezultātā dalībnieki apgūs: 

 • DevOps filozofiju un vērtību, ko tā rada organizācijām; 
 • kāpēc automatizēt un ko automatizēt; 
 • “infrastruktūra, kā kods” (infrastructure as a code) principus; 
 • konteineru tehnoloģiju: Docker, Docker-compose un Kubernetes; 
 • konteineru virtuālizāciju un konteineru orķestratorus; 
 • nepārtrauktās integrācijas piegādes pamatprincipus; 
 • dažādus mākoņskaitļošanas (cloud computing) veidus; 
 • moderno lietojumu un infrastruktūras novērošanas (observability) principiem un rīkiem. 

Jāņēm vērā, ka kursa apguvei nepieciešama praktiska pieredze un zināšanas sistēmu administrācijā, programmatūru izstrādē vai IT projektu vadībā. 

Kam paredzēta programma

Programmas apguvei nepieciešamas praktiska pieredze un zināšanas, vismaz vienā no sekojošām IT kompetencēm: - sistēmu administrācija - programmatūras izstrāde - IT projektu vadība Lai attīstītu dalībnieku profesionālās prasmes un spēju tās pielietot darba vidē, programmā ir ieplānoti patstāvīgie darbi, kuru iesniegšana ir obligāta, lai pabeigtu programmu un saņemtu apliecību. 

Programmā tiks strādāts ar digitālajiem rīkiem

Ansible, Terraform, Vagrant, Kubernetess, Docker, Prometheus 

Tēmas

 • Kas ir DevOps, vēsture, filozofija un vērtības piedāvājums (value proposition);  
 • DevOps izstrādes un komandas darba organizācija: Agile, Kanban, DevOps komandu topoloģijas, platformu un saitu un uzticamības inženērijas piegājieni. Ievads Modernajā programatūras izstrādē;  
 • Ievads DevOps automatizācijas principos: automatizācijas vērtība organizācijai, kāpēc automatizēt, ko automatizēt, kā automatizēt, versiju kontrole;  
 • Nepārtrauktās integrācijas process. Nepārtraukto piegāžu process;  
 • Infrastruktūra, kā kods automatizācija;  
 • Ievads mākoņu skaitļošanā;  
 • Ievads konteinerizācijā un konteineru pārvaldībā;  
 • Ievads modernajos novērošanas (observability) principos un rīkos. 

Pasniedzēji 

Pasniedzējs Pāvels Grjozs ir ieguvis Informācijas Tehnoloģiju Maģistra grādu. Jau vairāk kā 15 gadus Pāvels dalās ar savām zināšanām par sistēmas administrēšanu, sistēmas analīzi un DevOps metodoloģiju.  Iepriekšējā darba pieredze ir bijusi tādos uzņēmumos un valsts strukturas kā Valsts ieņēmumu dienests, "Exigen Services", "Emergen", "Accenture".

Asistents Avids Mansurovs ir  ieguvis inženierzinātņu bakalaura grādu elektrozinātnē un  šobrīd studē maģistrantūrā transporta elektronikas un telemātikas programmā, kā arī strādā "Atea GLobal Services" par Azure Operations speciālistu. Iepriekšējā darba pieredze ir bijusi tādos uzņēmumos kā "Tele2 Shared Service Center" un "Tele2 IoT".

Pasniedzējs Sergejs Pokatovs strādā par DevOps inženieri uzņēmumā "Ubiquiti (Latvia), SIA", kā arī aktīvi iesaistās DevOps konsultanta lomā dažādos projektos, pielietojot DevOps metodoloģiju vairāk kā 3 gadus. Sergejs nemitīgi sevi pilnveido un šobrīd studē  profesionālās maģistra studiju programmu  "Transporta elektronika un telemātika". 

Grafiks

Mācības notiks 1 reizi nedēļā, darba dienu vakaros no plkst. 19.00 - 22.00 

Programmas apjoms ir 160 akadēmiskās stundas un ilgums - 3 mēneši 

Nodarbības tiešsaistē - 48 akadēmiskās stundas 

Praktiskie patstāvīgie vai grupas darbi - 112 akadēmiskās stundas 

Maksa par dalību apmācībās

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:  

 • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 51.20 eiro 
 • Par uzņēmuma vai personīgajiem līdzekļiem - 512 eiro  

Ārpus projekta laika - 775 eiro 

Piesakieties uz konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 29198484