IT pasaulē nozīmīga loma ir ne tikai programmētājiem, bet arī testētājiem. Strādājot ar lielām sistēmām, darba veikšanā svarīga ir augstas kvalitātes nodrošināšana noteiktos termiņos. Lai darbu veiktu ātrāk, produktīvāk un efektīvāk, tiek izmantota automatizācija.  

Programmas mērķis ir aktualizēt testēšanas automatizācijas lomu IT pasaulē atbilstoši mūsdienu praksei, kā arī pilnveidot dalībnieku zināšanas un praktisko pieredzi tīmekļa lietojumprogrammu testēšanā. Apmācību ietvaros tiks apgūtas teorētiskās un praktiskās zināšanas par testēšanu un automatizāciju, un iegūtās prasmes varēs pielietot nelielu automatizācijas projektu izstrādē, tīmekļa lietojumprogrammu testēšanai. Pabeidzot mācību programmu, dalībnieki spēs saplānot, sagatavot un izpildīt automatizēto programmatūru pārbaudi un dokumentēt pārbaudes laikā identificētās kļūdas, balstoties uz projektā noteiktajām prasībām. 

Kompetences

Testēšanas procesu automatizēšana 

Kam paredzēta programma

Iesācējiem vai ar darba pieredzi profesijā līdz gadam, kuri apgūs testēšanas teoriju un pratīs strādāt ar pamata tehniskajiem dokumentiem. 

Programmā tiks strādāts ar digitālajiem rīkiem

Mākoņu tehnoloģijas, IntelliJ IDEA, Git, Visual Studio Code, WebDriver, Selenium, JUnit 5, Cucumber, Selenide, Selenoid,  PostgreSQL, REST Assured, Lombok, Jackson 

Tēmas

  • HTML, CSS un JavaScript pamati. 
  • Testēšanas satvars WebDriver. 
  • Tīmekļa vietnes testēšanas alternatīva – testēšanas satvars Selenide.  
  • Tīmekļa darbības principi un REST.  
  • Testēšanas satvars aizmugursistēmas testēšanai – REST Assured.

Pasniedzēji 

 

Ņikita Milka. Testēšanas un automatizācijas speciālists, kas pieredzi guvis dažādas sarežģītības projektos starptautiskos uzņēmumos, strādājot gan Latvijā, Lielbritānijā un Čehijā. Viens no Acodemy.lv IT kopienas dibinātājiem un IT testēšanas kursu pasniedzējiem. Studējis un ieguvis Bakalaura grādu Latvijas Universitātes programmā E-bizness un loģistika.

Grafiks

Mācības notiks 2 reizes nedēļā, darba dienu vakaros no plkst. 18.00 - 21.45 

Programmas apjoms ir 160 akadēmiskās stundas un ilgums - 4 mēneši 

  • Teorija: 32 akadēmiskās stundas
  • Praktiskie darbi: 128 akadēmiskās stundas

Nodarbības tiešsaistē: 68 akadēmiskās stundas
Patstāvīgie darbi: 92 akadēmiskās stundas

Maksa par dalību apmācībās

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros:  

  • Ar 90% ES fondu un valsts finansējumu - 51.20 eiro 
  • Par uzņēmuma vai personīgajiem līdzekļiem - 512 eiro  

Ārpus projekta laika - 775 eiro 

Piesakieties uz konsultāciju par programmas izvēli rakstot uz profesionalis@lu.lv vai zvanot 29198484